Kaikki kirjoittajan Paula Savolainen-Järvinen artikkelit

Pilotointeja testiympäristössä

Marraskuussa Starsoft toimitti Multiprimus-päivitykset tutkinnon suorittamisen suunnitelmaa ja arviointien merkitsemistä varten. Päivitykset asennettiin testiympäristöön ja niitä pilotoitiin Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan, Myynnin ja Taloushallinnon ammattitutkinnoissa.

Tutkinnon suorittamisen ohjaukseen käytettäviä videoita ja tallenteita on hankkeen aikana työstetty ahkerasti. Tallenteet Wilman käytöstä, näyttötutkinnoista, tutkinnon suorittamisen suunnitelman tekemisestä (Yrittäjän ammattitutkinto, Liiketalouden perustutkinto) ovat valmiina tallennettavaksi nettisivuille ja/tai Optimaan tutkinnon ohjaussivuille.

Hankkeen päätöskokous pidettiin 9.-10.12.2014 Tampereella. Kokouksessa koottiin hankkeen aikana saadut tulokset ja sovittiin jatkokehittämiskohteista sekä annettiin palautetta ohjelmistotoimittajalle.

Koulutukset jatkuneet – projekti etenee haasteita ratkoen

Keväällä alkaneet Wilma –koulutukset ovat jatkuneet sekä Jyväskylän aikuisopistossa että Jämsän ammattiopistossa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä henkilökohtaistamisen dokumentointi tapahtuu nyt Wilmassa.

Tutkintotilaisuuksien digitaaliseen arviointiin siirtyminen tuottaa edelleen tietoteknisiä haasteita. Yhteistyössä Starsoftin kanssa pyritään ratkaisemaan, kuinka järjestelmään saadaan tutkinnon suorittamisen suunnitelma ja tutkintotilaisuuksien digitaalinen arviointi. Tavoitteena on saada kokeiluun vähintäänkin demoversio.

Wilman käyttö laajenee henkilökohtaistamisen dokumentointiin

Jyväskylän aikuisopistossa henkilökohtaistamisen dokumentointi tapahtuu syksystä 2014 alkaen kokonaan Wilmassa.

Henkilökohtaistaminen tehdään kaikille tutkinto- ja osatutkintotavoitteisissa koulutuksessa oleville ja suoraan tutkintoon tuleville.

Toukokuussa 2014 alkavat henkilökohtaistamiseen liittyvät koulutukset ja ne jatkuvat syksyllä. Henkilökohtaistamistoimenpiteiden lisäksi koulutuksissa esitellään henkilökohtaistamisen pääperiaatteet ja Wilmassa oleva kurssitarjotin. Henkilökunnalle on lisätietoa intrassa mm. ilmoittautumislinkki koulutuksiin.

Henkilökohtaistamisen dokumentointi Wilmassa alkanut

Jyväskylän aikuisopistossa henkilökohtaistamisen dokumentointi Wilmassa on alkanut. Useita alkuvuodesta aloittaneita ryhmiä on jo mukana. Ohjeet dokumentointiin on laadittu ja tallennettu kuntayhtymän intraan. Asiasta järjestetään koulutuksia jo ennen kesälomia ja ne jatkuvat syksyllä.

Toteutuksessa on vahvasti mukana ohjelmistotoimittaja Starsoft. Pilotissa mukana olevien tutkintovastaavien kanssa on käyty läpi henkilökohtaistamiseen ja arviointiin sekä tutkinnon suunnitteluun liittyvää teknistä toteuttamista. Ensimmäiset arvioinnit on päätetty siirtää kesäkuulle, jolloin odotuksissa on tekniikan valmistuminen.

Muutamilla opettajilla on opetuskäytössä ollut tabletteja. Niistä ja niiden toimivuudesta on saatu ensimmäisiä käyttökokemuksia. Innostus tablettien käyttöön on olemassa.

Oppilashallintojärjestelmä Wilman käyttöä

Sekä Jyväskylän aikuisopistossa että Timalissa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen dokumentoidaan opintohallintojärjestelmään sekä hakijoiden että hakeutujien osalta. Jyväskylän aikuisopistossa hakeutujat saavat halutessaan tunnukset muokkausoikeuksin jo hakeutumisvaiheessa opintohallintojärjestelmään (Wilmaan), Timalissa tunnukset annetaan toistaiseksi ainoastaan hakeutujille, jotka ottavat vastaan tutkinnon suorittamisen paikan.

Opintohallintojärjestelmään Wilmaan on tehty

  • hakeutumisvaiheen lomake, joka on otettu käyttöön syksyllä 2013
  • osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen -lomakkeet, joita on pilotoitu syksyllä 2013
  • tutkinnon osan arvioinnin yhteenvetolomake, jota on pilotoitu syksyllä 2013
  • sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnalle arviointikooste, joka on otettu käyttöön syksyllä 2013

Lähtötilanteen kartoitusta

Jyväskylän aikuisopisto  ja Raision aikuiskoulutuskeskus Timali laativat yhteistyössä hankkeen käyttöön Digiumin avulla toteutettavan palautekyselyn, joka toteutettiin vuodenvaihteessa 2013/2014. Sen sai yhteensä yli 300 arvioijaa ja tutkinnonsuorittajaa. Vastausprosentti osoitti, että varsinkin työnantajataho on kehittämisasiasta kiinnostunut.

Vastausten käsittely ja niiden hyödyntäminen on meneillään. Jyväskylän aikuisopistossa palautekysely otettaneen kaikkien näyttötutkintojen käyttöön laadun kehittämisen välineenä.

Hanke: Näyttötutkintoaineistojen kehittäminen ja digitalisointi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Raision Seudun koulutuskuntayhtymän verkostohanke Näyttötutkintoaineistojen kehittäminen ja digitalisointi käynnistyi syksyllä 2013 ja kestää vuoden 2014 loppuun saakka.  Hanke on herättänyt yleistä kiinnostusta ja kannustusta ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeen toteuttavina oppilaitoksina ovat Jyväskylän aikuisopisto, Timali Raision aikuiskoulutuskeskus (Timali)  ja Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto (Mynämäki).

Näyttötutkintoaineistojen kehittäminen ja digitalisointi -hankkeella edistetään näyttötutkintoaineistojen laatua, yhdenmukaistamista ja digitalisointia.

Näyttötutkintoaineisto käsittää tutkintotoimikuntien, näyttötutkinnon järjestäjien, koulutuksen järjestäjien laatimia aineistoja ja materiaaleja, jotka voivat sisältää mm. tutkinnon suorittajan ja arvioijan ohjeita, arviointilomakkeita ja ohjeita ammattitaidon osoittamiseen.

Hanke kohdennetaan seuraaviin ns. pilottitutkintoihin:

  • Käsityömestarin erikoisammattitutkinto (Mynämäki)
  • Myynnin ammattitutkinto (Jyväskylän aikuisopisto)
  • Taloushallinnon ammattitutkinto (Timali, Jyväskylän aikuisopisto)
  • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto (Jyväskylän aikuisopisto)
  • Yrittäjän ammattitutkinto (Timali)