Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2014

Oppilashallintojärjestelmä Wilman käyttöä

Sekä Jyväskylän aikuisopistossa että Timalissa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen dokumentoidaan opintohallintojärjestelmään sekä hakijoiden että hakeutujien osalta. Jyväskylän aikuisopistossa hakeutujat saavat halutessaan tunnukset muokkausoikeuksin jo hakeutumisvaiheessa opintohallintojärjestelmään (Wilmaan), Timalissa tunnukset annetaan toistaiseksi ainoastaan hakeutujille, jotka ottavat vastaan tutkinnon suorittamisen paikan.

Opintohallintojärjestelmään Wilmaan on tehty

  • hakeutumisvaiheen lomake, joka on otettu käyttöön syksyllä 2013
  • osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen -lomakkeet, joita on pilotoitu syksyllä 2013
  • tutkinnon osan arvioinnin yhteenvetolomake, jota on pilotoitu syksyllä 2013
  • sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnalle arviointikooste, joka on otettu käyttöön syksyllä 2013

Lähtötilanteen kartoitusta

Jyväskylän aikuisopisto  ja Raision aikuiskoulutuskeskus Timali laativat yhteistyössä hankkeen käyttöön Digiumin avulla toteutettavan palautekyselyn, joka toteutettiin vuodenvaihteessa 2013/2014. Sen sai yhteensä yli 300 arvioijaa ja tutkinnonsuorittajaa. Vastausprosentti osoitti, että varsinkin työnantajataho on kehittämisasiasta kiinnostunut.

Vastausten käsittely ja niiden hyödyntäminen on meneillään. Jyväskylän aikuisopistossa palautekysely otettaneen kaikkien näyttötutkintojen käyttöön laadun kehittämisen välineenä.

Hanke: Näyttötutkintoaineistojen kehittäminen ja digitalisointi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Raision Seudun koulutuskuntayhtymän verkostohanke Näyttötutkintoaineistojen kehittäminen ja digitalisointi käynnistyi syksyllä 2013 ja kestää vuoden 2014 loppuun saakka.  Hanke on herättänyt yleistä kiinnostusta ja kannustusta ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeen toteuttavina oppilaitoksina ovat Jyväskylän aikuisopisto, Timali Raision aikuiskoulutuskeskus (Timali)  ja Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto (Mynämäki).

Näyttötutkintoaineistojen kehittäminen ja digitalisointi -hankkeella edistetään näyttötutkintoaineistojen laatua, yhdenmukaistamista ja digitalisointia.

Näyttötutkintoaineisto käsittää tutkintotoimikuntien, näyttötutkinnon järjestäjien, koulutuksen järjestäjien laatimia aineistoja ja materiaaleja, jotka voivat sisältää mm. tutkinnon suorittajan ja arvioijan ohjeita, arviointilomakkeita ja ohjeita ammattitaidon osoittamiseen.

Hanke kohdennetaan seuraaviin ns. pilottitutkintoihin:

  • Käsityömestarin erikoisammattitutkinto (Mynämäki)
  • Myynnin ammattitutkinto (Jyväskylän aikuisopisto)
  • Taloushallinnon ammattitutkinto (Timali, Jyväskylän aikuisopisto)
  • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto (Jyväskylän aikuisopisto)
  • Yrittäjän ammattitutkinto (Timali)