Digitaitavat toisen asteen opettajat

Digitoast - digitaitavat toisen asteen opettajat

Mikä on DIgitoast-hanke?

DigiTOAST -hanke antaa toisen asteen opettajille mahdollisuuden kehittää omaa digipedagogista osaamistaan sekä mahdollistaa opettajille uusien ja tulevaisuuden teknologioiden käytön osana omaa opetustaan. Koulutuksien avulla tarjotaan teoriaa, taustaa ja vahvistusta opettajien taidoille, jotka he ovat Covid-19-pandemian aikana ottaneet käyttöönsä.  Hankkeen tavoitteena on kouluttaa erityisesti digipedagogisesti osaavia ja taitavia toisen asteen opettaja.

Hankkeessa toteutetaan koulutuksia neljästä eri teemasta. Kaikki neljä koulutusosiota järjestetään kolme kertaa vuoden 2022 loppuun mennessä. Osallistuva opettaja voi osallistua yhteen tai kaikkiin koulutusosioihin.
 
Koulutuksissa pyritään verkostoimaan myös osallistuvia opettajia ja heitä rohkaistaan jakamaan osaamistaan laajemmin omassa oppilaitoksessaan. Kaikki koulutusosiot päättyvät loppuwebinaareihin, joissa opettajat esittelevät koulutuksen aikana toteuttamiaan kehittämishankkeita. Loppuwebinaarit nauhoitetaan ja tallennetaan aoe.fi palveluun. 
 
Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Yhteistyökumppanina toimii Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (Poke) ja hankkeen muina kouluttajina Länsi- ja Sisä-Suomen AVI sekä JAMK:in ammatillinen opettajan koulutus. 
 
Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

Lisätietoja

digitoast@gradia.fi

tai 

DigiTOAST -projektipäällikkö

Heini Pennanen,
etunimi.sukunimi@gradia.fi