Digitaitavat toisen asteen opettajat

TÄydennyskoulutuksemme

Perehdymme digiminäpystyvyyteen, teknologian hyödyntämiseen oppimisen tukena sekä saavutettaviin oppimateriaaleihin.

Tule mukaan luomaan omaan tarpeeseesi sopiva pedagoginen käsikirjoitus opintojaksolle. 

Löydä tehokkaat keinot yhteistyöhön verkossa. Tutustut myös erilaisiin verkkofasilitoinnin menetelmiin. 

Tule tutustumaan erilaisten VR-ympäristöjen mahdollisuuksiin ja simulaatiopedagogiikkaan. Suunnittelet ja toteutat oman pienimuotoisen VR-kokeilun yhteistyössä.

Mikä on DIgitoast-hanke?

Täydennyskoulutusta toiselle asteelle

OPH:n rahoittama hanke antaa toisen asteen opettajille mahdollisuuden kehittää omaa digipedagogista osaamistaan uusien ja tulevaisuuden teknologioiden käytöstä osana opetusta.

Digipedagogiikkaa käytännön läheisesti

Koulutukset toteutetaan monimuotoisesti lähipäivissä ja itsenäisenä työskentelynä. Ammattitaitoiset kouluttajat opastavat sinua eri teemoihin. Jokainen koulutusosio pitää sisällä opettajien omiin tarpeisiin keskittyvän kehittämistehtävän.

Verkko- ja virtuaaliympäristöjen hyödyntäminen opetuksessa

Opi uutta tai syvennä osaamistasi verkkoympäristöjen tehokkaaseen hyödyntämiseen oppimisen ja opetuksen tukena. Millaisia mahdollisuuksia virtuaaliympäristöt tarjoavat opetuksessa nyt ja tulevaisuudessa?

Lisätietoja

digitoast@gradia.fi

tai

DigiTOAST -projektipäällikkö

Heini Pennanen,
etunimi.sukunimi@gradia.fi

 

 

digiluoto-hanke logo