Digitaitavat toisen asteen opettajat

DIGITAITAVAT TOISEN ASTEEN OPETTAJAT -

DIGITOAST KIITTÄÄ JA KUMARTAA

Kaikki hyvä loppuu aikanaan

01.02.2023 Jyväskylä
Heini Pennanen

DigiToast-hanke päättyi joulukuussa 2022. Sen tavoitteena oli kehittää toisen asteen opettajien digipedagogisia taitoja koronan jälkimainingeissa. DigiToast:ssa toteutettiin kaiken kaikkiaan 12 koulutuskokonaisuutta neljästä eri teemasta. Koulutukset tarjosivat käytännön läheisiä, matalan kynnyksen menetelmiä ja sovelluksia, joiden avulla opettajat pystyivät monipuolistamaan opetustaan sekä tukea erilaisia oppijoita niin luokassa kuin verkkoympäristöissäkin. Kokonaisuus oli suunniteltu niin, että se tarjoaa perusteet digipedagogiikasta, jonka jälkeen opettaja voi jatkaa suunnittelemaan omaa digituettua oppimiskokonaisuuttaan.   

 

Kaikissa koulutuskokonaisuuksissa tavoitteena oli, että tehtävät harjoitteet ja kehittämistehtävä on suoraan hyödynnettävissä osallistujien omassa opetuksessa ja tukee heidän omia tarpeitaan.  

Digipedagogiikan perusteet

Digipedagogiikan perusteet –koulutuksessa osallistujat pohtivat omaa digiminäpystyvyyttään PesTo-mallin avulla. Osallistujat miettivät omaa pedagogista -, substanssi- ja digiosaamistaan sekä esimerkiksi sitä, miten oma toimintaympäristö tukee näissä ja vaikuttaa näihin. Pohdinta tuki osallistujaa oman kehittämistehtävän ja osaamistavoitteen suunnittelussa.

Koulutuskokonaisuudessa osallistujat testasivat ja kokeilivat omien tarpeidensa mukaan mm. Thinglink-sovellusta visuaalisten ja havainnollistavien oppimateriaalien rakentamisessa, erilaisia yhteiskirjoittamisen välineitä, erilaisia tapoja tuottaa pieniä videoita omaan opetukseen sekä pohtivat sähköisten oppimisympäristöjen etuja ja haasteita. Kokonaisuudessa opettajat tuottivat digitaalista materiaalia opetuksensa tueksi sekä hyödynsivät digivälineitä opiskelijoiden aktivoimiseksi. 

"Digipedagogiikka - opettajan tiedolliseen ja kokemukselliseen osaamiseen perustuvaa taitotietoa, jonka ytimessä on teknologian käyttö oppilaiden oppimista edistävällä tavalla opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja oppimisen arvioinnissa."
Mari Kyllönen
KT

Oppimisen muotoilu- opintojakson käsikirjoittamienen

Kuva opintojakson käsikirjoitus Padlet pohjasta

Oppimisen muotoilu –koulutuskokonaisuudessa osallistujat suunnittelivat pedagogisen käsikirjoituksen omalle opintojaksolleen.

Koulutuksen aikana osallistujia perehdytettiin vaihtoehtoisiin opintojakson rakenteisiin, monipuolisiin oppimateriaaleihin ja saavutettavuuteen, erilaisiin tehtäviin sekä palautteenantoon ja arvioinnin eri mahdollisuuksiin.    

Käsikirjoituksia rakennettiin väljästi ABC Learning Design** -mallia hyödyntäen sekä  malliin liittyvien oppimisen tapoihin perehtyen. Osallistujat saivat avukseen erityisesti Gradian tarpeisiin muokatut ABC-korttit*. 

 

*ABC-Kortit: Ways of Learning, Pedagogy as collaborative design science (D. Laurillard, 2012)

** ABC (Arena Blended Connected Curriculum Workshop, Dr. Clive Young and Natasa Perovic, University College of London

Vuorovaikutteinen työskentely etäopetuksessa ja -tapahtumissa

Vuorovaikutteinen työskentely etäopetuksessa ja tapahtumissa –koulutuksissa osallistujat perehtyivät siihen, miten suunnitella vuorovaikutusta etätilaisuuksiin ja -opetukseen sekä millainen on opettajan rooli fasilitaattorina. Osallistujat opettelivat käyttämään erilaisia menetelmiä ja sovelluksia, jotka tukevat vuorovaikutuksen syntyä. Kehitystehtävänään osallistujat suunnittelivat ja toteuttivat etätapahtuman tai -opetustilanteen. 

Virtuaalioppiminen

Virtuaalioppiminen –koulutuksissa tutustuttiin eri virtuaalisiin ympäristöihin ja virtuaaliteknologioihin. Koulutuksessa käsiteltiin myös simulaatiopedagogiikkaa ja virtuaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia asiantuntijan johdolla. Jokainen osallistuja pohti omakohtaisesti, miten tätä uutta teknologiaa voisi hyödyntää omassa opetuksessaan. Osallistujat suunnittelivat ja toteuttivat kehitystehtävänään opetettavan kokonaisuuden 360-kuvien ja -videoiden avulla Thinglink-ympäristössä. 

Tutustu koulutuksen aikana rakennettuun materiaaliin POKEn Peda.net sivuilla.

Lisätietoja

digitoast@gradia.fi

tai

DigiTOAST -projektipäällikkö

Heini Pennanen,
etunimi.sukunimi@gradia.fi