Uusia tuulia printtisektorin osaamisalueella pakkaus- ja esittelytuotteiden tuotekehittelyssä

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Perinteinen media-alan printtiteollisuus hakee uusia luovia tuoteratkaisuja, sillä alan rakennemuutos, ympäristöarvojen korostuminen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset pakottavat alueelliset media-alan toimijat innovoimaan uusia tuotteita korostaen omia vahvuuksiaan. Keskisuomalainen bio-osaaminen olisi hyödynnettävä brändiksi, joka antaisi printtiteollisuudelle mahdollisuuden kasvaa kehittämällä uusia tuoteinnovaatioita. Biopakkausinnovaatioilla kasvua hankkeen toiminnan kautta Gradia edistää strategiansa mukaisesti media-alan uusien osaamistarpeiden ja ammattien kehittymistä. Lisäksi yhteistyökumppanit pääsevät uudistamaan toimialaa verkostona.

Biopakkausinnovaatioilla kasvua-hankkeen innovaatiolaboratorio, kohtaamispaikka

Biopakkausinnovaatioilla kasvua-hankkeen tavoitteena on kehittää Gradian yhteistyötä työelämän kanssa. Hankkeessa keskitymme eri toimijoiden muodostaman arvoketjun yhteistyöllä ja innovoinnilla ratkaisuihin, jotka synnyttävät uudenlaisia aihioita erilaisille uusille tuotekonsepteille. Lähtökohtaisesti hankkeeseen osallistuvat pk-sektorin yhteistyökumppanit suunnittelevat ja toteuttavat uusia pakkaustuotteita sekä keräävät kuluttajan, loppukäyttäjän kokemuksia pilottituotteista. Kun uusitaan innovaatiokiertoa ja parannellaan tuotetta, päästään haluttuun lopputulokseen. Hyvästä aihioista voi tuotekehittelyyn osallistunut yrittäjä kaupallistaa innovaation yrityksessään omaksi tuotteeksi. Samalla oppilaitos saa mahdollisuuden kehittää omia pedagogisia toimintamallejaan esimerkiksi innovaatiokyvykkyyden kytkemistä ammatilliseen koulutukseen.

2019 perustetussa Proto-lab laboratoriossa innovoimme ja kehitämme innovaatioryhmä-työskentelynä personoituja protoja ja kokeiluversioita erilaisia pakkaus- ja display-tuotteista yhteistyössä pk-yritysten kanssa. Erilaiset tuotekokeilut ja protoilut sisältävät useita iteraatiokierroksia, jolloin saamme kokemuksia mm. biomateriaalien ja teknologioiden soveltamismahdollisuuksista. Ympäristön käyttöönottoa tuemme ESKO-valmennuksen avulla. Proto-Lab alusta mahdollistaa tuotteiden visualisoinnin ja protoilun. Toteuttamiskokeilujen avulla syntyy uusi, innovatiivinen toimintamalli, joka mahdollistaa tuotteiden asiakaslähtöisen suunnittelun ja protoilun. Ympäristö luo edellytyksiä esimerkiksi tuotteiden visuaaliseen, kolmiulotteisen tarkastelun aidossa, digitaalisessa myynti- tai messuosastoympäristössä. Lisäksi tutkimme 3D-mallintamisen ja tulostamisen mahdollisuuksia mm. uusien biopohjaisten tuotteiden protoilussa. Niin ikään kokeilemme painetun älyn ja toiminnallisuuden sekä lisätyn todellisuudenliittämismahdollisuuksia osana yksilöllistä pakkaustulostusta.

Biopakkausinnovaatioilla kasvua-hankkeen työelämäyhteistyön ensimmäisiä kokemuksia

Yhteistyön toimintamalliksi valittiin kuukausittain toteutettava työpaja-malli hankkeen innovaatiolaboratoriossa. Näihin yhden päivän mittaisiin WorkShoppeihin oli alustavasti määritelty jokin yhteistyökumpppanien ehdottama teema ja idea protoaihiolle. Aloitimme yhteisellä keskustelutilaisuudella ja sen jälkeen idean pohjalta aloitimme protoaihion kehittelyn. Protoaihioille suunnittelimme aluksi rakenteen ja visualisoinnin ja sitten materiaalivalinnat, tulostukset ja muotoonleikkaukset. Yleensä yrityskumppanien prortoaihioiden kehitystyö eteni eri tahtiin ja jatkoimme sitä tarvittaessa. Tätä mallia toteutamme edelleen. Keväällä 2020 koronavirus keskeytti yhteiset WorkShop-päivät ja valtioneuvoston asettamat rajoitukset estivät huhti-toukokuun tapaamiset. Kesäkuun alussa pidimme syksyn 2020 WorkShop-toimintaan liittyvän suunnittelu WorkShopin etänä ja aloitamme kokoontumiset taas elo-syyskuun vaihteessa. Sovimme siitä, jos jollakin yksittäisellä yrityskumppanillamme on tätä ennen tarvetta innovaatiolaboratorion käyttöön, niin se on mahdollista ohjauksen ja laitteiston osalta.

Muutamia poimintoja yhteistyöstä

Yhteistyö tutkimuslaitos VTT:n kanssa on ollut menestyksellistä ja erittäin tiivistä. Aluksi tapaamiset ja yhteydenotot syksyllä 2019 Gradian ja VTT:n asiantuntijoiden välillä olivat viikottaisia ja keväällä 2020 jo lähes päivittäisiä. Olemme testanneet yhteistyönä erilaisia vaahtorainauksella tuotettuja nanoselluloosamateriaaleja sekä muita kartonkimateriaaleja, jotka on pinnoitettu biopohjaisilla barriermateriaaleilla. Tästä tuloksena protoaihiot akustiikkalevystä ja Printek-yhteistyönä biohajoava hautakynttilästä. VTT-yhteistyönä olemme suunnitelleet ja toteuttaneet protoaihioita mm. Sign, Print & Pack-messuille maaliskuussa 2020. Lisäksi VTT:n asiantuntijoiden panostuksella on syntynyt monenlaisia innovaatioita esimerkiksi liikehuoneiston sisustuksiin ja esittelytuotteisiin.

MetsäGroup on toimittanut hankkeen testilaboratorioon testattavaksi kuluttajapakkauksiin ja esittelytuotteiden valmistukseen käytettäviä aalto- ja mikroaaltopahvimateriaalia sekä ympäristöystävällisiä ecobarrier-taivekartonkilaatuja. Nämä lahjoitukset ovat edistäneet innovaatioita materiaalivalintojen näkökulmasta. MetsäGroup- yhteistyön ideat ja tuotekehitystyö oli yksi hankkeen WorkShopin teema. Heidän suunnittelijansa ja asiantuntijansa esittivät esimerkkinä toteuttamansa pakkausinnovaation (brand story) ”Korpikuusikko Honey Wintwer Edition”, jossa hunajan myyntipakkaus nosti myytävän tuotteen (hunajan) arvoa moninkertaisesti.

Yhteistyö Pinelux Oy:n kanssa on tuottanut tuotekehittelyä edistäviä testiajoja erilaisten kankaiden tulostuksessa ja muotoleikkauksessa. Tuloksina printattuja asusteaihioita ja sisustustuotteita sekä kasvomaskien kangasaihioita.

Mainostoimisto Media M1:n, Painotalo Plus Digitalin ja Kirjapaino Karin kanssa kehittelimme liikelahjaideoita sekä testiajoja erilaisille tulostettaville pinnoille, jotka edelleen työstettiin tasoleikkurilla. Painotalo Plus Digitalin kanssa yhteistyön kohde oli take away-leipomotuotepakkauksen protoaihio, josta yritys teki oman liikelahjaidean ja mainoskamppanjan.

Keväällä 2020 osallistuimme Tampereen yliopiston BioÄly-projektissa toteutettavaan yhteistyöhön, jossa pyrkimyksenä on älypakkausiin liitettävän painetun älyn ja siihen liittyvän tekniikan kehittäminen. Tuotekehitys tällä alueella on alkanut kansainvälisellä tasolla uudelleen reilun kymmenen vuoden tauon jälkeen. Toinen korkeakoulutason yhteistyöalue, johon osallistumme, on JAMKin atomikerrospainamisen hyödyntäminen mm. biomateriaaleissa.

Klaus Sjöblom
Projektipäällikkö
Gradia