VTT:n tuotesalkku

Suunnitteluvaihe

Tarve

Prioriteetit

Ratkaisut ja materiaalintestaus

Proton rakentaminen

Käyttökokemukset

Innovaatiokierron vaiheita