Nordic for you – tuoteperhe

Suunnitteluvaihe

Tarve

Kolmelle tuotteelle yhtenäinen tuoteperhe, joka soveltuisi esillepanoon tuotehyllyyn. Pakkauksen pitäisi toimia monipakkauksena, joka sisältää monta eri tai samaa tuotetta (esim. yrityslahja, säästöpakkaus)

Lähtökohta: Tuotteet myydään, joko yksittäispakkauksina tai postitetaan postituspakkauksina. Ideana oli suunnitella sellainen pakkaus mikä soveltuisi niin hyllyyn laitettavaksi, tuotteiden kuljetukseen tai myytäväksi sellaisenaan.

Asiakas haluaa ostaa tuotteita, joita on pakattu useampi samaan pakkaukseen. Asiakas haluaa myös ostaa saman tuoteperheen tuotteita, jotka pakataan visuaalisesti samankaltaisiin erillisiin pakkauksiin. Asiakkaan toiveena oli myös saada pakkauksista yksinkertaisia, markkinahenkisiä ja ympäristöystävällisiä. Pakkaukset pitäisi edistää yrityksen brändin tunnettavuutta.

Prioriteetit

Ratkaisut ja materiaalintestaus

Proton rakentaminen

Tuotekuvaus:
Erilliset pakkaukset siirappipulloille ja suolapulloille ja niitä on sijoitettu useampi peräkkäin aukotettuun telineeseen (sisus), joka voidaan vetää ulos pakkauksesta (esillepano).

Suolapussikotelo, jossa on ulosvedettävä avoin laatikko, johon voidaan sijoittaa useampi suolapussi esillepanoa varten.

Proton vaiheet:
1. Siirappipullokotelo ja suolapullokotelo
– telineen mitoitus
– telineen rakenteen mitoitus, aukotus
– telineen design suunnittelu ja liittäminen telineen pintaan
– testitulostukset, testataan, kunnes syntyy hyväksyttävä prorto
– testit tasoleikkurilla, testataan, kunnes syntyy hyväksyttävä prorto
– pakkauksen mitoitus
– pakkauksen rakenteen mitoitus
– pakkauksen design suunnittelu ja liittäminen pakkauksen pintaan
– testitulostukset, testataan, kunnes syntyy hyväksyttävä prorto
– testit tasoleikkurilla, testataan, kunnes syntyy hyväksyttävä prorto
– valmis proto

2. Suolapussikotelo
– telineen mitoitus
– telineen rakenteen mitoitus
– designin muokkaaminen ja liittäminen telineen pintaan
– testitulostukset, testataan, kunnes syntyy hyväksyttävä prorto
– testit tasoleikkurilla, testataan, kunnes syntyy hyväksyttävä prorto
– pakkauksen mitoitus
– pakkauksen rakenteen mitoitus
– designin muokkaaminen ja liittäminen pakkauksen pintaan
– testitulostukset, testataan, kunnes syntyy hyväksyttävä prorto
– testit tasoleikkurilla, testataan, kunnes syntyy hyväksyttävä prorto
– valmis proto

3. Vaihe-lisäkehitys
– lukot ja niiden testaus
– Suolapussikotelon mittojen muokkaus
– värien vaihtaminen alkuperäisistä

Käyttökokemukset