3D muotojen rakentaminen

Suunnitteluvaihe

Tarve

Tavoitteena oli tutustua 3D mallintamiseen käyttäen tulostuksessa erilaisia materiaaleja. Pilotissa kokeiltiin Fusion 360 slicer sovellusta ja sen muodostamien leikkausmallien leikkaamista ProtoLabin tuotantovälineillä.

Proton rakentaminen

Kokeiltiin eri sovelluksia leikkuumuotojen tekemiseen ja päädyttiin Fusion 360 Slicer pluginiin vaikka sen ylläpito on lopetettu.

Käyttökokemukset

Kokeilut eivät menneet käyttäjälle vaan jäivät hankkeen omiksi kokeiluiksi.