Hankekuulumisia

Hanketoiminnan esittelyä

Ooodi-hankkeesta pidettiin avoin esittelytilaisuus 23.1.2020. Tilaisuuteen pystyi osallistumaan verkon kautta Skypellä. Pääset tutustumaan tilaisuuden materiaaliin tästä.

Digitutor-toimintaa Lapin koulutuskeskus Redussa

Lue Lapin Kansan artikkeli digitutor-toiminnasta Redussa. Julkaistu 14.1.2020.

Sampo: Sometutorit saivat todistukset. Julkaistu 16.12.2019

Lue Saimaan ammattiopisto Sampon uutinen sometutoreista.

Ooodi-verkostotapaaminen Jyväskylässä 8.-9.10.2019

Ooodi-hankkeen toimijat kokoontuivat lokakuun alussa Jyväskylään verkostotapaamiseen. Tapaamisen aikana työstettiin hankkeen digitutor-mallia sekä vaihdettiin kokemuksia hanketyöstä.  

Tilaisuuden aluksi Leena Hiltunen Jyväskylän yliopistosta esitelmöi tulevaisuuden digitaidoista. Hän esitteli myös aiheen tutkimustiedon lisäksi opetusalan toimijoiden digitaitojen eurooppalaista viitekehystä.  Hiltunen korosti esitelmässään, että oleellista on halu oppia uutta. Tulevaisuuden teknologia tuo mukanaan uusia osaamistarpeita ja erityisesti luovuus, ongelmanratkaisukyvyt ja vuorovaikutustaidot tulevat korostumaan tulevaisuudessa.  

Leena Hiltunen esitteli millaisia digitaitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Leena Hiltunen osoittaa diakalvoaan.

Hankkeen projektisihteeri Janniina Määttä esitteli hankkeen taloustilanteen ja kertoi hankkeen päättymiseen liittyvistä toimista. Tapaamisen aikana pidettiin myös työpajoja, joissa työstettiin hankkeen osa-alueita. Ensimmäisen päivän työpajoissa teemana oli digitutor-toiminnan mallintaminen. Toisena päivänä määrittelimme, millaista osaamista digitutor-toiminnan myötä digitutor saa ja luonnostelimme osaamismerkin kriteerit ja todistuspohjat.  

Toisena päivänä Gradian digikoordinaattori Heini Pennanen esitteli Gradian Moodlen ja kertoi sen käyttöönottoprosessista. Gradia otti Moodle-oppimisympäristön käyttöönsä elokuun 2019 alussa ja tässä vaiheessa on heillä meneillään opettajien aktiivinen kouluttaminen. Opettajat ovatkin ottaneet uuden työvälineen uteliaisuudella vastaan, sillä se tarjoaa uudenlaisia välineitä opetukseen ja ohjaukseen.  

Päivien aikana hanketoimijat pääsivät hyvin verkostoitumaan ja vaihtamaan kuulumisia eri oppilaitosten välillä.  

Kirjoittanut Merja Hakanen / Gradia Digipalvelut


Saimaan ammattiopisto Sampon digitutorit oppivat ”oikeissa töissä”.

Lue Etelä-Karjalan ammatillisessa verkkolehdessä, Suunnassa, julkaistu artikkeli Sampon datanomiopiskelijoiden digitutortoiminnasta. (Avautuu toiseeen välilehteen).


Ooodi lähitapaaminen Jyväskylässä 29.-30.1.2019

Ooodi hankkeen verkosto tapasi ensimmäistä kertaa livenä Jyväskylässä Gradian tiloissa 29-30.1. 2019. Saimme Jaana Virtasen ja Markku Laivasen kanssa vieraiksemme Ooodin projektipäälliköitä ja hanketoimijoita Redusta, Saskysta, Samposta ja SataEdusta.  Päivien tärkein agenda oli jakaa kokemuksia ja ideoita siitä, mitä tähän mennessä hankkeessa on jo kokeiltu ja saatu aikaan. Huomasimmekin, että paljon on jo tehty ja testattu ja kaikki olivat yhä todella innostuneita tärkeästä aiheesta. 

Tiistai aloitettiin tutustumalla OKM:n ja OPH:n Parasta hankekokonaisuuteen. Kirsi Salonen (Parasta Digiohjausta ja Parasta Digitukea) sekä Annukka Norontaus (Parasta Palvelua) kertoivat omista hankkeistaan viimeisimmät kuulumiset. Erityisesti Parasta Digiohjausta hankkeen kanssa Ooodilla on paljon yhteisiä tavoitteita, koska molemmissa kehitetään myös Digitutor toimintaa. Esittelyjen ja talousasioiden jälkeen pääsimme sitten kuulemaan toistemme kokemuksia tämän hetkisistä pilotoinneista. Tiistai vierähti mukavasti keskustellessa ja esitellessä omia pilotointeja, keskustelua riitti ihan iltaan asti.

Kirsi Salonen esittelee Parasta DigiOhjausta ja Parasta DigiTukea hankkeet

Keskiviikko aloittettiin sparraus-henkisesti. Jokainen osallistuja oli saanut ”kotitehtäväksi” pohtia asioita, joihin tarvitsee verkostolta tukea ja kannustusta. Esittelimme toinen toisillemme omia Digitutor koulutuksen malleja, jaoimme kokemuksia jo muutamien opiskelijoiden kokemuksista ja pohdimme mm. kuinka saamme opiskelijat, opettajat ja työelämän motivoitua osallistumaan digitutor toimintaan. Keskustelussa nousi esille vahvasti myös eri alojen eroavaisuudet; joillain aloilla digitaalisuus kuuluu vahvasti mukaan, toisilla aloilla se on hyvin vierasta ja jopa pelottava asia. Tietosuoja-asiat ovat myös alakohtaisesti hyvin erilaisia ja monilla työpaikoilla työntekijöillä ei juurikaan ole digitaalisia välineitä työntekoa helpottamassa.

Digitaaliset laitteet olivat ahkerassa käytössä myös verkostokokouksessa 🙂

Yhteisten päivien lopuksi päätimme kehittää yhteinen digitutor osaamismerkki ja todistus, joista Redu ja Sampo teetättävät opiskelijoilla mallit ja sitten verkosto äänestää parhaimman mallin. Ideointivaiheeseen jäi myös yritysten osallistaminen ja hyvänä ideana olisi saada esimerkiksi oppilaitosten some-kanaville mainos digitutor toimintaan mukaan lähtevistä yrityksistä. Nykyhengen mukaisesti myös palvelumuotoilu puhututti ja jäimme miettimään, voisiko sitä hyödyntää digitutor mallin kehittämisessä ja tuotteistamisessa. Tästä on hyvä taas jatkaa kehittämistä into pinkeänä ja tänä keväänä tulettekin näkemään digitutoreita jo kentällä työtehtävissä tai oppilaitoksissa ohjaamassa opetushenkilökuntaa ja muita opiskelijoita. Jee 🙂

Kirjoittaja: Heidi Mannström/Gradia Jyväskylä

****

Joulu on kohta ovella ja OOODi-hankkeen väliraportti on työn alla. Samalla on hetki aikaa tarkastella mitä kuluvan vuoden aikana hankkeessa on tapahtunut. Mahtavasti hankkeen työ on edennyt ja hankkeessa on ensimmäiset DigiTutorit työssään. Hankkeessa on hankittu erilaisia laitteita mahdollistamaan työelämän DigiTutoreiden oppimista ja opintojen ohjaamista työelämässä tapahtuvan oppimisen avuksi. Samalla DigiTutorit ovat opastaneet laitteiden käytössä niin työpaikkaohjaajia kuin opettajia ja opiskelijoitakin.

DigiTutorit ovat toimineet syksyn aikana

  • Lappeenrannassa 13. – 14.11.2018 ammatillisen koulutuksen seminaarissa livestriimauksen tuottajina, valokuvaajina, tapahtumatekniikan hoitajina sekä sosiaalisen median sisällön tuottajina
  • työpaikkaohjaajien tukena opastamassa konferenssikameroiden, ohjelmistojen, kännyköiden ja laitteiden käytössä
  • tehneet ohjeistuksia opiskelijoille laitteiden ja ohjelmistojen toiminnoista
  • opastaneet opiskelijoita ohjelmisen ja laitteiden käytössä
  • luoneet mobiilimuotoisen ”digipäiväkirjan” työelämässä oppimisen tueksi ohjaavan opettajan avuksi ja koulututtaneet työpaikkaohjaajat sen käyttöön
  • testanneet mm. Ipadien, kännyköiden, web-kameroiden, konferenssikameroiden käytön mahdollisuutta työelämässä tapahtuvan oppimisen apuna ja näyttöjen arvioinnissa.

Oppilaitosten DigiTutoreiden näkyvyys on ollut hienosti esillä myös paikallisesti  https://www.saimia.fi/suunta/digitutorit-oppivat-oikeissa-toissa/  on ollut Sampon opiskelijoista kirjoitus.

****

Hanke on nyt syksystä käynnistynyt vauhdilla eteenpäin. Verkosto on saanut rekrytoitua viimeiset opettajat ja DigiTutor -toiminta etenee. Keväällä tehtiin työpaikoille digiosaamisen kartoituskyselyjä, selviteltiin opiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Kartoitettiin opiskeliojiden ja opettajien osaamista. Työpaikkojen kartoituskyselyiden lisäksi tänä syksynä  on tarkoitus haastatella työelämän edustajia, koska vastausprosentti kyselyihin oli vähäinen.

Opiskelijoiden kartoittaminen DigiTutoreiksi on taas syksyllä käynnistynyt ja hankkeen koulutusaloittain on opiskelijoita innostunut mukaan. Mahtavaa!