Käyttösäännöt

18.12.2018

Blogipalvelussa olevia blogeja koskevat alla olevat käyttösäännöt, joihin blogin käyttäjä sitoutuu. Blogin kirjoittaja ja ylläpitäjät sitoutuvat siihen, että niitä tilanteita, joita ei ole käyttösääntöjä valmisteltaessa osattu ottaa huomioon, pyritään ratkaisemaan yhteistyössä.

Blogien tarkoitus

Palvelu toimii julkaisualustana henkilöstön ja opiskelijoiden blogeille. Blogien tarkoitus on esitellä ja tehdä tutuksi oppilaitosten toimintaa ja opiskelun arkea eri koulutusaloilla. Blogeja voidaan käyttää opetuskäytössä esimerkiksi verkkokurssialustana, opiskeluaikana kertyvän osaamisen dokumentointiin ja oppimisprosessin reflektoinnin työvälineenä.

Eettiset periaatteet, lainsäädäntö ja netiketti

Uusi yhdessä 2020+-strategiassa on linjattu koulutuskuntayhtymän toimintatapa ja perusta, johon työntekijät sitoutuvat. Lue lisää tästä. Koulutuskuntayhtymässä on myös laadittu digiohjelma vuosille 2018-2020.

Blogeja koskevat samat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän palvelimella ylläpidettäviä blogeja koskevat Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tietoverkon yleiset käyttösäännöt ja FUNETin (Finnish University and Research Network) CSC käyttösäännöt.

Blogipalvelua ei käytetä aatteellisten, kaupallisten, poliittisten ja uskonnollisten sisältöjen julkaisuun.

Netiketti on epävirallinen ohjeistus, joka korostaa kohteliaisuutta ja vakiintuneiden toimintatapojen noudattamista tietoverkossa toimimisessa. Netikettiin voit tutustua Suomen Internet-oppaassa. Ylläpitäjänä toimiva henkilö huolehtii netiketin noudattamisesta ja moderoi tarvittaessa tekstejä. (ts. valvoo, että asiattomat kirjoitukset poistetaan).

Tekijänoikeudet

Sisällön julkaisijalla on oltava käyttö- ja julkaisuoikeus julkaisemaansa materiaaliin (teksti, valokuva, video, piirros, graafi, animaatio jne.). Esimerkiksi verkossa julkaistavassa kuvassa on oltava kuvassa esiintyvien ihmisten luvat kuvan julkaisemiseen. Creative Commons -tekijänoikeuslisenssiin ja sen käyttöön tutustuminen on suositeltavaa. Creative Commons tarjoaa useita erilaisia lisenssejä materiaalin julkaisemiseen Internetissä. (http://creativecommons.fi/)

Suomessa teoksilla on tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemastaan kestävä suoja-aika. Tänä aikana  teosta ei saa  käyttää luvatta. Tekijänoikeuksia ovat myös lähioikeudet, joilla suojataan esittävien taiteilijoiden työtä. Lähioikeuksien suoja-aika on 50 vuotta. Suoja tarkoittaa mm. sitä, että taiteellista esitystä (konsertti, näytelmä) ei saa tallentaa ilman taiteilijan lupaa.

Blogeissa pätevät samat tekijänoikeutta koskevat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa. Se, että teksti tai kuva on helppoa kopioida, käsitellä ja julkaista uudestaan ei ole puolustus lain rikkomiseen. Tekijänoikeus on voimassa vaikka esim. www-sivulla ei olisikaan erityistä copyright-merkintää. Tekijänoikeuksista voit lukea lisää tästä.

Vastuunrajoitukset

Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä on oikeus käyttää Gradia-blogialustalla julkaistujen blogien sisältöä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja sen yhteistyökumppanien viestinnässä ja markkinoinnissa esimerkiksi verkkosivuilla ja digitaalisissa palveluissa. Sisältö voidaan edellä luetelluissa käyttötarkoituksissa luovuttaa myös kolmannelle osapuolelle.

Gradia-blogeissa julkaistut kirjoitukset edustavat bloggaajan henkilökohtaisia näkemyksiä.  Bloggaajalla tai opiskelijan blogia ohjaavalla opettajalla on vastuu sisällöstä. Hän julkaisee ja muokkaa kommentteja ja poistaa tarvittaessa epäasialliset ja sopimattomat kommentit. Blogialustan ylläpidolla on oikeus poistaa asiaton teksti, kuva, muu materiaali tai kommentti sekä sulkea blogi.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä on palveluntarjoajana oikeus muuttaa, tarkentaa ja päivittää käyttösääntöjä. Merkitykseltään laajat käyttösääntöjen muutokset hyväksytetään erikseen käyttäjillä. Muutoin käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sääntöjä.

Havainnot Suomen lakia tai hyvää tapaa rikkovasta materiaalista blogeissa pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen:
tietohallinto@gradia.fi