OPS

Opintojakson kuvaus

Tämä on YTO2-TVTV Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen -oppimisympäristö. Opintojakson laajuus on 3 osp (36–42 h).

Opiskelijat tekevät opintojaksossa yksin tai parin kanssa 6–7 viikkotehtäväkokonaisuutta. He palauttavat tehtävät viikoittain sovitusti, jotta opettaja voi ne arvioida.

Opintojakson tehtäväkokonaisuudet ovat:

 1. Suunnitelma
 2. Tietojärjestelmät
 3. Käyttöönotto
 4. Ongelmanratkaisu
 5. Hyödyntäminen
 6. Osaaminen
 7. Tietokone

Tehtäväkokonaisuudet pitää nimetä aina ohjeen mukaan loogisesti.

Opintojakson opetussuunnitelma

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Osa-alue: Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen, 3 osp
Osaamistavoitteet ja sisällöt

 • Oman alan tietojärjestelmien sovellukset
 • TVT- sovellusten ongelmien ratkaiseminen
 • TVT- laitteiden ja sovellusten käyttöönotto
 • Oman osaamisen kehittäminen ja jakaminen sähköisissä medioissa
 • Digitaalisten materiaalien hyödyntäminen ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä oman osaamisen ja ammattitaidon markkinoinnissa

Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt

 • Tutustuminen oman alan tietojärjestelmien sovelluksiin ja niiden tärkeimpiin ominaisuuksiin
 • Sovellusten ja laitteiden kaatuminen (tulostimen ongelmat), tiedosto- ja tallennusmuodot, tiedostojen siirtäminen
 • Oheislaitteiden (esim. hiiri, näyttö, näppäimistö, tulostin) liittäminen tietokoneeseen, tietokone- tai puhelinsovellusten lataus ja käyttö sekä poistaminen
 • Alaan liittyvän tiedon hakeminen ja tiedon arvioiminen, sähköisissä medioissa toimiminen
 • Digitaalinen portfolio (esim. työhakemus, CV, blogi)

Valinnaisten osaamistavoitteiden osaamisen arviointi

Osaaminen osoitetaan suorittamalla opintojakson alussa nimetyt näyttötehtävät.