Erätys-hanke

ERÄTYSHANKE

Erätys II

Laatua ja tulevaisuuden osaamista luontomatkailualalle

Tavoitteena on luonto- ja erämatkailualan yritysten liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen ja kilpailukyvyn tukeminen tuotteistamisen ja työelämälähtöisten koulutusratkaisujen avulla. Luontomatkailun palvelutuotteita kehitetään kysyntälähtöisesti yhdessä yritysten ja koulutuksen järjestäjien kanssa.

Opetushallituksen rahoittaman valtakunnallisen työelämän kehittämishankkeessa on mukana neljä luontoalan oppilaitosta: Hyria koulutus Oy., Jämsän ammattiopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy.

Hankkeen hakuvaiheessa yhteistyöhön sitoutuneita työelämän yhteistyökumppaneita on mukana 25 kpl. Osatoteuttajat muodostavat oman toiminta-alueensa luontomatkailuyritysten kanssa alueellisen yhteistyökumppaneiden verkoston.

10.12.2015 Hankkeen loppuseminaari Hyvinkäällä

 

Erätys II on loppusuoralla ja loppuraporttia vailla. Hanke antoi todella hyvän verkoston luontomatkailun koulutuksen kehittämiseksi paikallisesti ja valtakunnallisesti. Hyviä käytänteitä jäi elämään ja suunnitelmat ulottuvat jo nyt pitkälle ensivuoteenkin. Erityisesti haluan kiittää Antti Tähkäpäätä, Laura Kuusista, Pekka Peiposta, Erkki Karjalaista, Kai-Eerik Nyholmia sekä Pasi Ruohtulaa uusista ystävyyssuhteista ja hankkeen loistavan hengen ylläpitämisestä. Meillä oli hyvä ”pössis”. Kiitos.

Liitteenä  seminaarin anti ja jatkosuunnitelmia.

Erätyshankkeen loppuseminaari 10.12.2015

kuva586 kuva587 kuva588 kuva589 kuva590 kuva591 kuva592 kuva593 kuva594 kuva595 kuva596 kuva597

2.-3.12.2015 Luonnosta hyvinvointia kouluttajakoulutus Jämsässä

Luonnosta hyvinvointia

 Luonnosta hyvinvointia – hyvinvointianalyysikoulutus

Oletko palautunut työstäsi tai treenistä?

Aikaisemmin terveys määriteltiin siten, että se on fyysisesti ja psyykkisesti mahdollisimman hyvässä kunnossa. Tällä määritelmällä Suomessakaan ei ole montaa tervettä ihmistä. Nykyään terveys määritellään ”kykynä selviytyä” eli elämän täytyisi olla tasapainoista, jossa ei kurkotella täydellisyyteen.

Sain luontomatkailuhankkeemme puitteissa mahdollisuuden järjestää asiasta kiinnostuneille ihmisille ”firstbeat-koulutuksen”, jossa osallistujille toimitettiin hyvinvointianalyysin tekemiseen tarvittava mittari (http://www.firstbeat.fi).

Firstbeat

Ennakkotehtävänä katsoimme psyykkisen palautumiseen liittyvän videon:

https://www.youtube.com/v/hUIFtdNuHwE?fs=1&hl=en_US&rel=0&hd=1

Toisena koulutuspäivänä tutustuimme Antti Tähkäpään johdolla luonnon hyvinvointivaikutuksiin.

luonnon hyvinvointivaikutukset

luonto ja terveysvaikutukset

luontoliikunta1

Iltapäivällä paikalliset eräopasyrittäjät Minna Jakosuo ja Ilkka Talvi demosivat omia ”luonnosta hyvinvointia” tuotteitaan. Rennoksi veti ja hyvän mielen sai aikaan.

Luonto lääkitsee!

22.9.2015 Skypetapaaminen Skypessä

Hyvinvointikoulutus (peruskoulutus)

 • yksi kolmen päivän mittainen peruskoulutus  demottu Hyriassa, toteutetaan lokakuussa Hyriassa myös valmistavassa koulutuksessa
 • marraskuun puoliväliin sovittu Niittylahteen kaksi peräkkäistä päivää
 • sitä ennen mahdollista toteuttaa Kuusamossa, mielellään yksi välipäivä
 • Jämsässä  yhden päivän intensiivipäivän syksyllä 2015

Hyvinvointikoulutus (jatkokoulutus)

 • kouluttaja koulutus 2.-3.12.2015 Jämsä (osallistujille ilmainen)
 • FirstBeat mittaus ja hyvinvoinnin todentaminen

Erityisryhmien opastaminen

Laatukoulutus

Alueellisten yhteistyöverkostojen rakentaminen

 • valtakunnallinen on jo kunnossa (me)
 • alueelliset oppilaitosyhteistyöverkostot (matkailu, liikunta, nuoriso- ja vapaa-aika)

Arktiset Avotunturit koulutusmalli kehitteillä

 • Verkostomme eräopaskouluttajat ovat yhdessä Ankarat Avotunturit toimijoiden kanssa kehittelemässä jatkumoa arktisiin vaelluksiin.
 • Talvella 2016 (16.-17.12 Padasjoki) 2 vrk peruskoulutus
 • Keväällä 2016 (huhtikuun 1-2 viikko) Kebnekaisen vaellus (8 henkeä)

yritysverkostot ja matkailun alueellinen organisaatio (yhteistyömallin luominen

Loppuseminaari 10.12 Hyvinkäällä!

18.9.2015 Hyvinkäällä ”luonnosta hyvinvointia”

Kävin vierailemassa ja tutustumassa Hyvinkään eräopaskoulutukseen (Hyria).Mukana http://erataival.com/.

Opiskelijat olivat kehitelleet meille kivoja ”luonnosta hyvinvointia tuotteita, joiden avulla pääsi rentoutumaan ja irrottautumaan arjesta. Reppuun jäi hyviä tuotteistamisideoita. Tälle olisi tarvetta ja tilausta. Mieleenpainuvin oli metsäjooga:) Tämän pohjalta kehittelemme Jämsään ”luonnosta hyvinvointia, kouluttajakoulutus” – päiviä 2.-3.12.2015.

1.-3.8.2015 Hanketapaaminen Laajavuoressa

Tiedotussuunnitelman päivittäminen

Internet-sivut

 • Hyria saattaa sivut valmiiksi elokuun 2015 loppuun mennessä
 • palvelu otetaan kotisivukoneelta ja domainiksi tulee www.eratys.net
 • sivut toimivat hanketulosten tiedotuskanavana, materiaalipankkina sekä yhteisen vision/mission esille tuojana (tulevaisuus)
 • Tiedottaminen
 • hankkeen toiminnasta tiedotetaan hankkeen alkuvaiheessa luontoalan oppilaitoksia, hanketoimijoiden yhteistyöyrityksiä sekä työntekijöitä
 • Internetsivujen linkitys
 • Internetsivujen linkitys johonkin kattavampaan valtakunnalliseen luontoalan sivustoon selvitetään

Hankkeen toteutustapa, työnjako ja aikataulu

Laatutyön koulutusmalli (tuotekortin päivitys 31.8.2015)

 1. Jokainen oppilaitos lähtee toteuttamaan laatutyöstä oman koulutuksen tarpeidensa mukaan keväällä ja syksyllä 2015, koulutusrunkona käytetään luontoalan tuotekorttia. Jämsässä laatukoulutuspäivä 16.9.2015
 2. Kokemuksia ja koulutustapoja jaetaan oppilaitosten kesken syyskuussa -lokakuussa 2015
 3. Kokemuksista, materiaaleista sekä hyvistä koulutustavoista tehdään yhteinen tiivistelmä ja kootaan koulutusmalliksi joulukuussa 2015

”Hyvinvointipalvelujen hyödyntäminen luontomatkailussa” pilottikoulutusten toteutus oppilaitoksissa syyskuu – marraskuu 2015 (Hyvinkää, Joensuu).

 • Jämsässä järjestetään aiheeseen liittyvä kouluttajakoulutus 2.-3.12.2015

21.-29.4 Arktinen vaellus Kebnekaiselle

päiväkirja

11.2 Erityisryhmien opastaminen luonnossa – malike teoriapäivä

Ryhmä lähihoitajaopiskelijoita, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia sekä eräoppaita osallistuvat erityisryhmien opastamisen kurssille 11.2-12.2 sekä 19.2. Tarkoituksena on järjestää kehitysvammaisille ja liikuntarajoitteisille asiakkaille kokemusrikas talviluontopäivä.

Erityisryhmien opastaminen luonnossa -ohjelma Jämsä 11.-18.2.2015

4.-5.2.2015 Arktisen vaelluksen peruskurssi

Ryhmä yrittäjiä, opettajia ja opiskelijoita suorittivat arktisen vaelluksen peruskurssin (2pv.). Osa retkikunnan jäsenistä lähtee 21.-29.4.2015 valloittamaan Ruotsin korkeinta tunturia Kebnekaisea. Kurssi antoi valmiuksia selviytyä viikon hiihtovaelluksesta avotunturissa. Lyhyt matkakertomus.

29.-30.1.2015 Aloituskokous Polvijärvellä, Joensuu

Kokoonnuimme asettamaan hankkeelle tarkemmat tavoitteet ja teimme yhteistä toteutussuunnitelmaa,  josta oppilaitokset laativat aluekohtaisen toteutusmallin.

kuva577

Tuotekortti (klikkaa auki)

Tuotekortti ja sen kehittäminen toimii hankkeemme keskeisenä työkaluna. Tuotekortissa käsitellään luontomatkailutuotetta seuraavien keskeisten sisältöjen osalta: markkinointi, myynti, hinnoittelu, asiakkuudet, turvallisuus, toteutussuunnitelma, kestävä kehitys.

Opiskelijat harjoittelevat tuotekortin käyttöä opinnoissaan sekä tutkintotilaisuuksiin valmistautuessaan. Verkostoyrittäjät voivat ottaa tuotekortin tai sen osia omaan käyttöönsä ja samalla perehtyä tutkintotilaisuuksien arviointityöhön. Kokemusten pohjalta hanketoimijat suunnittelevat alueellisia laatukoulutuspäiviä. Laatukoulutuspäivien pohjalta hankkeen nettisivuille kootaan valtakunnallisesti laatuun vaikuttavia hyviä käytänteitä.

Lyhytkurssit ja koulutukset

Hankkeessa pilotoidaan yritysten tarpeisiin sovellettuja lisäkoulutuksia. Näitä koulutuksia ovat mm.tuotekehitystyö ja laatukoulutuspäivä, pyöräilyn ohjaajakoulutus, melonnan ohjaajakoulutus, erityisryhmien opastaminen luonnossa (malike), erityisosaamiseen perustuva opastaminen (arktiset avotunturit), luontovalokuvauskurssi, luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyvä kurssi. Pilotoinnit tehdään yhdessä valtakunnallisen oppilaitosverkoston ja yrittäjien kanssa. Lyhytkurssien osanottajat ovat pääsääntöisesti luontomatkailualan toimijoita, mutta myös poikkialaisia toimijoita (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat, lähihoitajat, liikunnan ammattilaiset).

Jämsän toteutussuunnitelman runko

tammikuu: hankkeen tavoitteiden määrittely ja aloituskokous Polvijärvellä 29.-30.1.2015

helmikuu: alueverkoston aktivointi, tuotekortin pilotointi, tuotekehitystyö(opiskelijat ja yrittäjät), malike

maaliskuu: laatukoulutuspäivän suunnittelu pilotointien pohjalta, arvioijakoulutus

huhtikuu: ankarat avotunturit – pilotointi Kebnekaise 21.4-29.4.2015

toukokuu: arvioijakoulutus, laatukoulutuspäiväpilotti (esille nousseita osaamistarpeista)

kesäkuu-heinäkuu: loma-aika

elokuu: hanketoimijoiden tapaaminen oppilaitospilotointien ja laatukoulutuksen anti

syyskuu: laatukoulutuspäivä II,  kokemuksista tehdään yleinen tiivistelmä hyvistä koulutustavoista

lokakuu: yhteisen koulutusmallin luominen, jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen

marraskuu: nettisivujen levitys verkostolle ja hyvien käytänteiden käyttöönotto, lopputuotos valmis ja nähtävissä hankkeen nettisivuilla 31.10.2015

joulukuu: hankkeen päätös ja loppuraportointi

 

 

Erätys I, 2013-2014

Erätyshanke on viiden oppilaitoksen tyke-hanke (työelämän kehittämishanke), jossa pyritään selvittämään valtakunnallisesti luontomatkailun kehitystarpeet ja vastaamaan niihin tuotekehityksen ja koulutuksen keinoin. Jämsän ammattiopisto on mukana tässä hankkeessa vuoden 2014 loppuun asti.

18.12.2014 Hankkeen loppuseminaari Jyväskylässä

Laajavuori ryhmäkuva 2014_valmis

Kuva. Lauri Salminen, eräopasopiskelija

Loppuseminaarin ohjelma [2]

http://prezi.com/veq40s1lfdtb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

6.-7.10.2014 Hanketapaaminen Jyväskylässä

Pohdittiin hankkeen tavoitteiden toteutumista ja tulevaisuuden kuvioita. Yhtenä tavoitteenamme on ollut luoda lisäkoulutusideoita luontomatkailualalle ja tässä muutamia asioita, joita olemme pohtineet ja pilotoineetkin

 • Turvallisuusjohtaminen (vaellus, jossa simuloitu onnettomuuksia)
 • Malike ja erityisryhmien opastaminen luonnossa
 • Vesistömatkailu ja Iktyoterpia (kalastusterapia)
 • Arktinen vaelluskurssi (www.vaiska.fi)
 • Pyöräilyohjaajakoulutus
 • Terveys- ja hyvinvointiliikunta (luonnon hyvinvointivaikutukset)
 • Luontokuvaus
 • Riista-kala

Tunturivaellus avotuntureilla koulutuksen esittely

Kari Vainio esitteli arktisia vaellusohjelmiaan hanketoimijoille

ankarat avotunturit-koulutusohjelma

https://www.facebook.com/ankaratavotunturit

 • Retkikuntien ja vaellusten vetäjinä toimivat Carissa ”ADQ”    Lehtolainen, Jaakko ”Korpijaakko” Heikka ja Kari ”Vaiska” Vainio.
 •  Erikoiskursseja pidetään jo vuonna 2015, poislukien retkikunnan    johtaminen, joka pidetään ensimmäisen kerran 2016.
 • Vuonna 2016 on myös retkikunta Huippuvuorille (ja lisäksi    Grönlantiin)
 • Vuonna 2018 on pelkästään naisille suunnattu retkikunta Grönlantiin.

Malike-toiminta

Susanna Tero esitteli http://www.malike.fi

 • pyritään tekemään kaikkea, mitä muutkin tekee
  • asenne
  • sosiaalinen esteettömyys
  • kalusto ja välineet
  • toinen ihminen/opas
 • Erityisryhmien opastaminen luonnossa
  • 1. päivä: teoria ja toimintavälinekoulutus
  • 2. päivä: tapahtuman suunnittelu ja toimintapaikan ja välineiden testaus
  • 3. päivä: tapahtuman toteutus (asiakkaat)
 • JÄMSÄÄN TILATTU 11.-12.2 sekä 19.2.2014 (Keijo Vehkakoski/Marko Kulppi)
  • Asiakkaat päivätoiminta Kipinästä

Esim. Möhkömanta Ilomantsissa tuottaa näitä palveluita

http://www.mohkonmanta.net/luontopalvelut.htm

FIRSTBEAT.fi vierailu

Vierailimme Jyväskylässä firstbeat-yrityksessä, joka on erikoistunut syke- ja hyvinvointimittauksiin. http://www.firstbeat.fi

Tavoitteenamme on laajentaa luontomatkailualan työllistymismahdollisuuksia kehittämällä koulutuskokonaisuus luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseksi luontopalveluissa. Tähän firstbeat tarjoaa työkalut.

Tilasin Jämsän ammattiopistolle mittarin ja analyysiohjelman lisenssin vuoden 2015 loppuun. Testaan syksyllä itseni ja muutaman kollegan, jonka jälkeen pilotoin oppilasryhmissä (mm. erä- ja luonto-opas).

Syksy 2014

 • toiminnan valmistelut ja suunnitteluryhmän kokoaminen

Tammikuu – maaliskuu 2015

 • pilottikoulutuksen luominen
 • pilottikoulutusten markkinointi

Huhtikuu  – syyskuu 2015

 • pilottikoulutusten toteuttaminen

Lokakuu – joulukuu 2015

 • kokemusten ja tulosten kerääminen sekä analysointi
 • toiminnan tulosten jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen
 • päätösseminaari joulukuussa 2015

HANKKEEN NETTISIVUT

Suunnittelimme myös hankkeen nettisivuja

DomainNimi iskevä, joka kuvaisi laatua, luontoa, verkostoa, oppimista, osaamista, yrittämistä, hyvinvointia, tuotekehitystä, palvelua.

slogan: Laadukasta luonto-osaamista tuotekehityksen keinoin!

Ajatus: luonto-osaajaverkosto kehittää sivusta dynaamisen ja houkuttelevan (blogin ja nettisivun yhdistelmä..esim.wordpress)

Kenelle?

 • Sivut tarkoitettu kaikille luontomatkailusta kiinnostuneille kuluttajille, luontoyrittäjille ja tuotekehittäjille
 • luontoalan oppilaitoksille, organisaatioille
 • alan harrastajille

Miksi?

 • Hankkeen tuotosten yhteenveto ja kiteytys
 • Oppilaitosyhteistyöverkoston ylläpitäminen
 • Työkalu luontomatkailutuotteiden kehittämiseksi yhteistyössä verkoston kanssa

Mitä sisällöksi?

Otsikkoja:

 • AJANKOHTAISTA LUONTOMATKAILUALALLA
  • videoblogi: esim. malike, vaiska, firstbeat,
  • kuvablogi:luontokuvaus
  • käyttäjien luontomatkailukokemukset (blogi, keskustelu, tarinat, kokemukset)
  • AVOIN TUOTEKEHITYSPAJA
  • TUOTTEISTAMISEN PROSESSIKUVAUS JA LAATUTYÖKALUPAKKI
  • TUOTEKORTTI (esim.)
   • Tuotekuvaus asiakkaalle (kaikille näkyvä)
   • Tuotekuvaus, toteutussuunnitelma ja -ohjeet toteuttajalle (intra)
   • Asiakirjahallinta (intra)
    • lomakkeet ja liitteet
 • Asiakirjahallinta (intra)
  • lomakkeet ja liitteet
   • riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma, ennakkoinfo, hinnoittelu, omavalvonta, kalusto- ja tarvikelistat, raaka-ainelistat, keke, tarjous- ja tilausvahvistus, alihankintasopimuspohja

linkit

 • yhteistyöoppilaitokset ja yrittäjät alueittain
  • koulutustarjonta oppilaitoksittain

Miten?

Ylläpitäjänä oppilaitokset

28.8.2014 HS kirjoittaa luonnon hyvinvointivaikutuksista

Luonnon hyvinvointivaikutukset

13.-14.8.2014 Erätyshankkeen kokous Himos-Vilppula

Keskiviikkona kokoustettiin oppilaitoskuulemisten merkeissä. Mukana Joensuu (Niittylahti), Hyvinkää (Hyria), Vaasa (Vakk), Kuusamo ja Jämsä.

Iltapäivällä pohdimme tuotekorttipohjan kehittämistä luontomatkailuyrittäjien käyttöön sekä opetustyön tueksi. Illalla käytiin tutustumassa Jämsän hirvikartanoon.

http://www.hirvikartano.fi

Sovimme erityisryhmien luonto-opastus tuotteiden suunnittelusta ja pilottikokeiluista syksyn aikana.

http://www.malike.fi

Joensuussa järjestetään  luontomatkailualan turvallisuusjohtamisen maastokurssi marraskuun alussa.  Kurssi on suunnattu alan yrittäjille ja kouluttajille. Ilmoittautumisohjeet tulossa.  Kurssin kesto ma-la ja toteutetaan vaelluksena. Kiinnostuneet voivat ottaa minuun yhteyttä.

Torstaina kalastusopas Juha Happonen esitteli tiimillemme ”iktyoterapiaa” . Tuotteena Juhalla oli lautalta Jigikalastusta, jonka tuloksena järvestä nousi 7 kg:n valkolihainen kaunotar:)

kala

Seuraava tapaaminen luonto- ja ympäristöalan kehittämispäivillä 2.-3.10.2014.

 

2.-3.6.2014 Hankkeen puoliväliseminaari Mikkelinsaarilla, Mustasaari

https://www.facebook.com/pages/Mickels%C3%B6rarnas-Naturstation-Kummelsk%C3%A4r/259222494364?fref=ts

kuva335 kuva315 kuva319 kuva338

Mikkelinsaarilla pidettiin kaksi päiväinen kokous, jossa keskusteltiin kevään tuloksista ja suunniteltiin syksyn 2014 kuvioita:

Esille nousseita tulevaisuuden kehittämiskohteita

Laatuosaaminen, tuotteistaminen ja tuotekortin kehittäminen ja jalkauttaminen, luonnon hyvinvointivaikutukset luontomatkailupalveluissa,  erityisryhmien opastaminen,  turvallisuusjohtaminen, luontokuvaus, kalastusmatkailu, yritysten myynti- ja markkinointiosaaminen.

Yhteiset tavoitteet syksylle 2014

 • Turvallisuusjohtaminen (3.-7.11.2014) koulutus oppilaitosedustajille sekä työelämälle – vastuutahona Niittylahti
 • Luontomatkailutuotteen tuotekortti ja sen kehittäminen – vastuutahona Jämsä
 • Erityisryhmien luonto-opastaminen valtakunnallinen koulutus– vastuutahona Hyria

Pohdittiin päivien päätteeksi tätä:

luontomatkailu kehittämisstrategia LUONNOS 20052014

14.5.2014 Jatkohankehakemuksen laatiminen

Erätys I saa toivottavasti jatkoa 1.12.2014-31.12.2015. Saimme hankehakemuksen tehtyä, jossa yhteiset tavoitteet liittyvät palveluiden tuotteistamiseen, luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja ennakointiin.

– hyödynnetään Erätys I hankkeessa tuotettuja hyviä käytänteitä (tuotteita ja koulutuksia) ja kehitetään niitä edelleen alueellisesti

– parannetaan luontomatkailutuotteiden laatua toiminta-alueella

– laajennetaan luontomatkailualan työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla koulutusta luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseksi luontopalveluissa

– toiminta-alueen luontomatkailuyritysten toiminnan kannattavuutta edistetään tekemällä kartoitus luontomatkailualan tulevaisuuden palvelutarpeesta ja toiminnan ennakoimisesta

– Erätys I ja Erätys II hankkeiden tuloksia jalkautetaan laajasti työelämän tietoisuuteen ja hyödynnettäväksi alueellisesti

29.4.2014 Iktyoterapia ja uudet ideat

Mitä se on? iktyoterapia

Tapasin kalastusopas Juha Happosen ja keskustelimme iktyoterapiaan liittyvästä koulutuspaketista. Sovimme, että elokuun toisella viikolla 2014 tutustumme hanketiimillä sekä alan kouluttajien kesken erityisryhmille suunnattuun vesistöohjelmaan (kalastusmatkailu). Tavoitteena olisi järjestää tästä teemasta kolmen päivän lyhytkurssi alan luontomatkailuyrittäjille. Koulutuspäivät ovat 8.9, 18.9 ja 19.9. Kolmiosainen koulutuspäivä sisältää teoria- ja suunnittelupäivän, toteutuspäivän (asiakkaat) sekä reflektointipäivän. Tämän voisi rahoittaa tykehankkeestamme.

Palautteen perusteella jatkotavoitteena olisi kehittää tutkinnon osa ”erityisryhmien vesistöohjaaminen”, jota voisi tarjota poikkialaisesti luontomatkailun parissa toimiviin perus- ja ammattitutkintoihin (eräopas, matkailu, lähihoitajat, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaus yms.).

 

25.4.2015 Luontomatkailun laatukoulutus

Teija Tekoniemi-Selkälä lapin matkailuinstituutissa kertoi luontomatkailun laatuperusteista ja kriteereistä. Hyvä materiaali löytyy tästä

http://matkailu.luc.fi/Tuotekehitys/Etusivu

Esille nousi muutama laadukas artikkeli

2010 Gelter Total ExperienceManegment Conference Proceedings Vaasa 2011_Gelter_Polar_Experiences_-_Chapt

Pohdittiin jatkohanketta ja yhteistyökuvioita lapin matkailuinstituutin kanssa. Tärkeitä tulevaisuuden asioita ovat: ennakointi, tuotekehitys, laatu, hyvinvointi.

24.4.2015 Luontomatkailutuotteen kehittäminen – koulutusseminaari

kuva049

Kouluttaja: Jose-Carlos Garcia-Rosell, joka toimii matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa yliopiston luennoitsijana ja tutkijana. Osaamisaloina hänellä on tuotekehitys, kestävä markkinointi, yritysten sosiaalinen vastuu

Ohjema 24.5

Avauspuheenvuoro Antti Tähkäpää, erätys-hanke

 • Erätys-hankkeen esittely
 • Osallistujien esittely: kouluttajia, yrittäjiä, opiskelijoita, hanketyöntekijöitä
 • Porukassa paljon kokemusta – yhteistoiminnallinen oppiminen käyttöön

Matkailutuotteen hahmottaminen, Jose-Carcia

 • http://matkailu.luc.fi/Tuotekehitys/Etusivu
 • Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti kokoaa yhteen yliopiston, ammattikorkean ja ammattikoulutuksen matkailupuolet, toiminut hyvin.
 • Ihmiset ostavat tuotteen, jolla joku merkitys hänelle
 • Matkailutuotteen tulee olla visuaalinen ja houkutteleva: eri aistien aktivointi  (pimeä ravintola,  navetan haju purkitettuna,  lapin puhdas ilma purkissa, kuutamohiihto, pimeävaellus, paljasjalka vaellus, puun halaus, hiljaisuuden kuuntelu, hoteliin seinällä olevat puutarhat
 • Tuotekehitys arjessa

kuva025

 • Tuotekehityksessä huomioitava kokonaisvaltainen näkökulma toimintaympäristö, tuote ja asiakas
 • Tuotekehittäjän myytävä tuote ensin työntekijälle ja vasta sitten asiakkaille
 • Toimintaympäristö on tuotekehityksen lähtökohta: profiloidutaan ylittämällä toimialarajat, tuottajan ja kuluttajan roolit sekoitetaan (opas voisi olla kuluttaja), ennakkoidaan muutoksia
 • Esimerkki: Kilpailijoista voidaan erottua rikkomalla toimialarajat. Ruotsissa hotelli, jossa mahdollisuus yöpyä treehotellissa (puussa oleva maja)
 • Toimijoiden roolit voi sekoittaa:) Lumikenkävaellus, jossa asiakkaat tekevät kaikki (suunnistus, tulenteko, leirin pystytys, veden keitto,). Tuote syntyy tilannesidonnaisesti asiakkaiden luomana. Opas on turvallisuustekijä.
 • Esimerkki Portugalista, hiljainen ja kuollut paikka. Yksi surffari löysi paikan ja korkeimman aallon koko maailmassa. Kutsui mukaan muita kavereita surffaamaan. Nyt matkailijat käy katsomassa surffausta suurella aallolla. Paikka on nyt kukoistuksessa

https://www.youtube.com/watch?v=8idk2IYlT4o

 • Salla tuotteistanut: ”EI TAPAHDU MITÄÄN” 7.-13.10
 • Hyvä tuote on merkityksellinen, elämää parantava elämyskokemus
 • Tuotteen rakentaminen on jatkuvaa….
 • Tuote on kiinteän yhteistyöverkoston ja aluetasoinen yhtenäinen tarina: hinnoittelu vastaa tuotteen tarinaa
 • Tuote voisi olla kerroksellinen hyödyntäen esim. vuodenaikoja (treehotell talvella – kesällä….http://www.treehotel.se/)
 • Tuote on merkityksellinen tarina, jonka haluamme kertoa ja johon asiakkaat haluavat osallistua.
 • Merkityksellinen tuote puhuttelee ihmisiä: sankaritaru, hyvä olo, selviytyminen, uuden oppiminen, unelmoiminen, maailmankuvan avartaminen, luontosuhde
 • Hotelli, joka on asiakasystävällinen http://www.sporthotelcristall.at/en/
 • Speedmovie vaelluksesta tai tuotteen suorittamisesta.
 • Asiakkaan palaute ja henkilökunnan havainnointi tuotekehityksen tärkeimpiä asioita.
 • TARINA tärkeä: esim. LasVegas, joka on kokonainen tarina

Laadun varmistamisen haasteet luontomatkailutuotteessa (luonto-opastus)

Learning Cafe, jossa analysoitiin epäonnistuneita opastuksia….

kuva053

kuva057 kuva056 kuva055 kuva054  kuva052

Rasti 1. Opas mumisee ja asiakkaat eivät kuule tai ymmärrä

ratkaisuja: käsikirjoitus, tuotekortti, ryhmäkoon määritys, ryhmän haltuunotto, kysymysten käyttö, vuorovaikutustilanteen hallinta, viestintäpaikan valinta

Rasti 2. Melontareissulla löytyi kalliomaalauksia, josta opas alkoi kertomaan. Saksalainen turisti oli ennakkoon perehtynyt kohteeseen ja korjasi oppaan virheellisiä tietoja.

ratkaisuja: oppaan perehdyttäminen, mitä kerrotaan, miten kerrotaan, oppaalla voisi olla lisätietoja kohteesta, asiakkaat mukaan vuorovaikutukseen, tuotteen linkittäminen tarinaan.

Rasti 3. Lounas, jossa perunaa lihaa ja kasviksia. Asiakas kysyy oppaalta, mitä lihaa? Opas sanoi en tiedä, mutta varmaan nautaa. Asiakas kysyi kokilta, joka kertoi, että se oli paikallista perinneruokaa, savustettua poroa.

ratkaisuja: tuotekortti ajantasalle, oppaalle tarina paikallisesta ruuasta, ennakkosuunnitelma, tiedonkulun parantaminen, huomioitava yllättävät tilanteet, asiakaspalvelutaidot, oppaan perehdytys

Rasti 4. Uudet oppaat saavat ensimmäisen tehtävän. Muistilista oppaalle, mutta ei perehdyttämistä käytännössä?

 • Tarvisi käytännössä käydä pelipaikalla ja kehittää tarinoita, jotka liittyvät tuotteeseen
 • Perinteiden perehdytys tuotekortin lisäarvoksi
 • Muistilistan kanssa käydään toiminta käytännössä läpi

Rasti 5. SantaClaus-tour, jossa paljon luontoelämyksiä. Lapset olivat pettyneitä, koska joutuivat odottamaan monta tuntia joulupukkia.

 • lapsiasiakassegmentin huomioiminen, aikataulutus, ei luvata liikaa, testataan tuotetta lapsien kanssa etukäteen, lisätään joulun tarina, oppaat olisi voinut olla tonttuja, joulumieltä jokahetkeen, huipennus joulupukin luona

Rasti 6. Vaelluksella, jossa opas neuvoo pissaamaan mihin vaan ja jakaa oman ”vessakäynnin” jälkeen eväät paljain käsin.

 • valmistautuminen, hygienia, luontoarvot, asiakkaan huomioiminen

Luontomatkailutuotteen laatutekijöiden määrittäminen

kuva061

Mitä meidän tulisi tietää, että voisimme saada aikaan parempaa laatua?

 • asiakkaiden tarpeiden selvittäminen
 • kulttuurien tuntemus
 • tuottajan oltava joustava ja pystyä vastaamaan tarpeisiin
 • yrittäjän on ajateltava koko ajan seuraavaa keikkaa ja ennakoida tulevaa
 • varotaan ylimarkkinointia
 • ylitetään asiakkaan tarpeet
 • mietitään mikä on odotetun laadun  ja koetun laadun suhde
 • toiminnallinen laadulla voidaan paikata teknistä laatua (HotelliPallas, jossa perushuone, mutta loistava palvelu)
 • Palvelun laatukuilut huomioitava: 1. johto ei tiedä asiakkaan tarpeita, 2. tuotteen sisältömääritelmä vaillinainen, 3. palvelun toimittaminen vaillinainen (kriteerit olemassa, mutta niitä ei käytetä), 4. viestintä tökkii, 5. koettu palvelu huono

Laatukriteereiden pohdinnan tueksi, elämyskolmio

Nimetön

1. Kiinnostuminen: sosiaalinen media

2. Aistiminen: onko odotettu laatu sama kuin koettu laatu?

3. Oppiminen: oppiko asiakas jotain uutta?

4. elämys: palvelun tuottaja ei voi vaikuttaa tähän. Yksilön aikaisemmat kokemukset

5. muutos: käyttäytyminen muuttuu

Laatukokemuksen vaiheet: pre-experience –  onsite experience – post experience

Elämyksen laadun ulottuvuudet: tekninen palvelun laatu – palveluprosessi – vuorovaikutus

Tuotekortti ja dokumentoimisen mallit

Tuotekortin avulla tuotteen hallitseminen helpottuu

Asiakkaalle:

Tuotteen nimi: myyvä

Operointi: milloin, missä, min-max osallistujamäärä, säävaraus

Tuote: tarkka kuvaus ohjelmasta, palvelukielet, kuvaus aterioista, mahdollisuus huomioida ruokavaliot, varusteet (jotka sisältyvät hintaan), vaativuus, soveltuvuus, ohjelman kesto, lähtö- ja tulo-ajat

Hinta: brutto, peruutusehdot

Yhteystiedot

Hieno ja kokemusrikas päivä. Huomenna jatketaan tuotekorttiteemalla ja jalostetaan luonto24-tuotteelleni oma kortti 🙂

Nyt ulos aurinkoon ja sitten syömään…..

 

 

 

 

14.4.2014 Vaikuttajat vaativat Himos-kiistoille pikaista loppua!

Hyvä avaus yrittäjiltä ja valtuuston edustajilta, jossa ehdotetaan Jämsän kaupungin ja Himosvuori oy:n pikaista sopua maavuokra-asioihin liittyvässä pattitilanteessa. Lue Jämsän seutu 14.4.2014.

lehtijuttu Himos 14.4.2014

3.3.2014 Yrittäjätapaaminen Majatalo Morvassa

Kokoonnuimme kuuden yrittäjän voimin Majatalo Morvaan keskustelemaan verkostoyrittämisen kehittämisestä ja käytännön toimista. Värelän Leo tarjosi hyvät kalasopat ja keskustelu sujui mielestäni kehittävässä hengessä. Aloitimme tilaisuuden esittelykierroksella ja luontomatkailun tilan kartoittamisella. Aloituskierroksella esille nousi seuraavia keskeisiä asioita:

 • Tarvitsemme yhteistyötä, opasresurssia ja uusia houkuttelevia tuotteita (yksinkertaisia)
 • Vuodenajat tehokkaammin käyttöön ja vähälumiseen talveen reagointi
 • Jämsässä on puitteet ja olosuhteet
 • Myynnissä mentävä asiakkaan tarpeet edellä
 • Tarvitaan yhden luukun periaatteella toimivaa myyntiä ja myyjää
 • Terveysturismi, hyvinvointimatkailu, puhtaat vesistöt ja maailmanperintökohde (Petäjäveden kirkko) puhuttivat
 • Teollisuushistorian ympärille rakentuva matkailutuote (Jämsänjoki) nousi esille.
 • Perinnemaatalous ja – metsätalous olisi tuotteistamista vailla valmis. Pitäisikö tarttua?
 • Luonnontuotteiden jalostus, yrttikurssit

kuva034 kuva029

Keskeisiä tavoitteita, joista keskusteltiin ja joihin etsitään tulevaisuudessa ratkaisuja.

 

kuva031

Keskusteltiin lopuksi siitä, mitä jatkossa tehdään?

 

kuva033

Jatkossa olisi hyvä, jos löytyisi yrittäjistä yksi tai useampi myyjä, joka pystyisi myymään verkostomuotoisesti luontomatkailutuotteita. Esimerkkinä käytettiin 3-5 yrittäjän panosta, josta löytyisi toisiaan täydentäviä palveluita. Tämä vaatii ennenkaikkea luottamusta ja sitoutumista asiaan. Muutama yrittäjä tarjoaa tuotteitaan Himoslomille myyntiin kesäkaudelle 2014. Jämsän ammattiopiston osuuskunta Pegosus ja erätys-hanke on mukana kehitystoiminassa seuraavasti:

 • 24.-25.4 järjestetään tuotteistamiseen liittyvä seminaari Rukalla. Mukaan mahtuu, ilmoittaudu Keijolle
 • Osuuskunta Pegosus järjestää luontoleirejä koululaisille toukokuussa 2014. Luontoleirejä on tarkoitus jatkaa syksyllä 204 ja tavoitteena olisi saada seutukunnan yrittäjiä verkostomaisesti mukaan toimintaan (lisäarvoa luontoleireille).
 • Erätys-hanke ottaa yrittäjiltä vastaan kurssitarjouksia, jotka täydentäisivät luontomatkailualan osaamista. Esimerkkinä yrttikurssit, turvallisuusosaaminen yms.

Seutukunnallisesti olisi tärkeää, että aktiiviset yrittäjät tapaisivat säännöllisesti ja kehittäisivät yhdessä toimintaansa. Erätys-hanke haluaa tukea tätä toimintaa. Lisäksi Osuuskunta Pegosus tarjoaa yrittäjille vuokraopaspalvelua sekä auttavia käsiä asiakkaiden palvelemiseen mahdollisimman hyvin.

 

18.2.2014 Tapaaminen koordinaattorin ja paikallisten verkostoyrittäjien kesken

Aamupäivällä pohdittiin yhteistyökuvioita eräopaskoulutukseen liittyen sekä näyttötutkintojen suorittamista tutkinnonosittain. Olisi hyvä, jos eräopasopiskelijoilla olisi valmiudet toimia eräoppaan ammatissa jo valmistavaan koulutukseen tullessa. Pohdittiin lähtötasokoetta, jossa testataan ydinosaamista. Seuraavan eräopaskurssin toteutuksen pohdinta: 1,5 vuotta ja osuuskunnassa.

Syksyn koulutusprosessi voisi olla pääsykoe/haastattelu, henkilökohtaistaminen, valmistava koulutus,  osuuskunta, työ

Pohdittiin yhteistyökuvioita Hyrian kanssa, esille  nousi luonnon hyvinvointimatkailu (malli GreenCare), jatkohankesuunnitelmat ja sisällöt puhuttivat (aistit, työhyvinvointi, terveys).

Iltapäivällä kokoonnuttiin paikallisten yrittäjien ja sidosryhmien kanssa

Pohdittiin käytännön yhteistyökuvioita työpajamallilla, jossa haettiin ratkaisua mm. myyntiin ja markkinointiin, tuotekehittelyyn, osaamisen lisäämiseen sekä asiakkuuksien hallintaan.

Taustalla ajatelma yrityksen, asiakkaan sekä paikallisesta tavasta toimia:

kuva025

Konkreettiset tavoitteet, hyödyt ja käytännön teot koostettiin paperille:

kuva024

Sovittiin, että pidetään Maatilamatkailutila Morvassa seuraava verkostotapaaminen, jossa kehitetään verkostotuotetta Himoksen markkinoille.

 

30.-31.1.2014 Verkostotapaaminen Vantaalla

Pohdittiin verkostotapaamisessa yhteisiä intressejä järjestää luontomatkailuyrittäjille osaamisen täydennyskoulutusta ja pätevyyksiä. Keskeisenä esille nousi luontomatkailun tuotteistamisen osaaminen.  Järjestämme Rukalla 24.-25.4 valtakunnallisen koulutustapahtuman aiheeseen liittyen.

Lisäksi pohdimme kyselyn seurauksena saamiamme kärkituotteita, joihin tulisi saada koulutusta. Näitä ovat mm. luonto- ja lintukuvaus, turvallisuusosaaminen (käytännön onnettomuuksien simulointi), luonnosta hyvinvointia (luonnontuotekurssit), melonnan ohjaaminen (soutu- ja melontaliitto, pätevyydet), maastopyöräily/pyöräretkeily, KTO (kiipeilyliitto)

Jaettiin verkoston kesken koulutusaiheiden jatkotyöstö:

Jämsä, Hyria: maastopyöräily/pyöräretkeily
Jämsä, Hyria, Kuusamo: yrttikurssit, tuotteistamisen kurssi (25-26.4)
Kuusamo, Vaasa: luontokuvaus, kalastusopas
Kuusamo, Niittylahti, Vaasa: vesiaktiviteetit, melonta, kumivenekippari, onnettomuusharjoitukset, turvallisuusjohtaminen (6pv.), puuvenekippari

Hankkeelle on suunnitteilla nettisivut, joilta tulevaisuudessa löytyy koulutuskalenteri, materiaalipankki ja verkoston yhteystiedot.

13.1.2014 Verkostoiltapäiväkutsu sekä väliraportti hankekoordinaattorille

Tänään lähti viesti yhteistyökumppaneille….

Lunastan tässä lupaustani kutsua teidät yrittäjät ja yhteistyökumppanit Jämsään luontomatkailun verkostoiltapäivään, jossa käydään läpi mm. valtakunnallisen erätys-hankkeen kyselyn tuloksia ja verkostoidutaan.
Olemme perustaneet Jämsän ammattiopistoon pedagogisen osuuskunnan, jonka yhtenä tiiminä toimii erä- ja luonto-opasopiskelijoiden tiimi. Tavoitteenamme on luoda todellisia oppimistilanteita yrittäjämäisin ottein. Minusta on seutukunnallisesti tärkeää, että pystyisimme verkostossa kehittämään uusia tuotteita ja jakamaan väline-, henkilö- ja osaamisresursseja.
Liitteenä kutsu. Ilmoittaudu Keijo Vehkakoski 31.1. mennessä. Kiitos.

Kirjoitin tänään myös väliraportin hankkeesta. Homma on edennyt kivasti syyslukukaudella ja tämä vuosi on toiveita täynnä, josko saisimme aikaan lyhytkursseja sekä kehitettyä uusia luontomatkailutuotepaketteja verkostomaiseen tyyliin. Tässä karkeaa suunnitelmaa keväälle:

Helmikuu

 • paikalliset yrittäjät kutsutaan verkostoiltapäivään, jossa ideoidaan uusia tuotteita ja yhteistyömahdollisuuksia

Maaliskuu-Kesäkuu

 • alueellisten koulutusmallien suunnittelua ja yhteistoimintaa yrittäjien kanssa (Osuuskunta Pegosus ja erä- ja luonto-opas opiskelijat). Koulutusten pilotointi (esim. köysitoiminnan ohjaaja- , melonnan ohjaaja-, asiakaspalvelu-, turvallisuus- tai kielikurssit).

17.12.2013 Erätystapaaminen verkossa AdobeConnectPro

Kokoustimme ConnectPron välityksellä yhteistyöoppilaitosten kesken aamupäivällä. Keskustelimme erätys-kyselyn tuloksista ja nostimme johtavia ajatuksia tulevaisuuteen. Tuloksien raakaversio, josta aikomus jalostaa esitys yritystapaamiseen tammi-helmikuussa.

ERATYS – Perusraportti_13.12.2013

Aikomuksemme on siis  kutsua paikalliset yrittäjät keskustelemaan tuotekehityksestä ja lyhytkurssien tarpeesta.  Jämsässä esille nousi melonta, maastopyöräily, seikkailuradat, reittien kehittäminen, luontokuvauskurssit (linnut), talvikalastuksen tuotteistaminen, erä- ja maastoruokailu (yrtti ja lähiruoka). Lisäksi olemme jo aiemmin pohtineet Osuuskunta Pegosuksessa, että tuotteistaisimme leirikouluja keväälle.

Sovimme, että jokainen verkoston jäsen kirjoittaa väliraportin Hyrialle 15.1.2014 mennessä. Väliraportti toimitetaan OPH:lle 31.1.2014 mennessä. Tapaamme seuraavan kerran Tikkurilassa 30.-31.1.2013, jolloin keskitymme tuotteistamiseen ja koulutuskalenterin suunnitteluun.

Iltapäivällä kokoustimme jälleen ConnectPron väliltyksellä yhdessä ohjausryhmän edustajien kanssa. Ehdotin hankkeen puoliväliseminaaripaikaksi Jämsää (Pegosus voisi järjestää kokouspäivän ja ohjelman).

Päivän päätteeksi lähti Keski-Suomen potentiaalisille yhteistyökumppaneille sähköpostia:

MOI

Kiitos  kyselyyn vastaajille. Saimme 67 luontomatkailuyrittäjältä vastaukset. Tuloksien uunituore ”raakaversio” liitteenä.

Aikomukseni on kutsua teidät tammi-helmikuun vaihteessa tänne Jämsään Auvilan kampukselle luontomatkailuyrittämisen kehittämisiltapäivään, jossa esittelen kyselyn keskeisiä tuloksia. Lisäksi voisimme pitää verkostopalaverin ja ideariihen siitä kuinka yhdessä saisimme luontomatkailuun nostetta. Vaikka et olisi kyselyyn vastannut, niin voit tutustua tuloksiin ja tulla jakamaan näkemyksiäsi aiheesta.

Pidän hankkeeseen liittyen blogia, joka löytyy osoitteesta https://blogit.gradia.fi/tiimimestari/eratys-hanke/

Laitan kutsua tammikuun toisella viikolla tulemaan, joten nyt on aika rauhoittua JOULUN VIETTOON!

Hyvää ja Innovatiivista UuttaVuotta 2014

10.12.2013 Tutustuminen HimosLomat ohjelmapalvelutuotteisiin

Vierailimme eräopasopiskelijoiden kanssa HimosLomilla tutustumassa ohjelmapalvelutuotteisiin. Mukavat nuoret oppaat esittelivät meillä Himosalueen toimintapaikat ja suosittuja viikko-ohjelmia: avantokellunta, jousiammunta, seikkailupuisto, tiimihiihto yms. Keskustelimme eräopasopiskelijoiden mahdollisuudesta mennä Himokseen työssäoppimaan tai osuuskuntamme liittymisestä alihankintaverkostoon. Tästä se lähtee 🙂

9.12.2013 Himosmaailma.fi ja toimitusjohtajan tapaaminen

http://www.himosmaailma.fi/

Himosmaailma on Jämsän alueen yrittäjistä koottu verkosto, jonka kautta hoidetaan mm. palvelutuotteiden markkinointia ja myyntiä keskitetysti.

Keskustelimme Jämsän ammattiopiston osuuskunnasta ja eräopasopiskelijoiden työssäoppimismahdollisuuksista. Himosmaailma on portti pienyrittäjiin, joiden kautta voisi avautua opiskelijoillemme työssäoppimispaikkoja sekä verkostomainen yhteistyökuvio. Himosmaailman toimitusjohtaja on avainasemassa yhteistyökuvioiden avaamiseen. Keskustelimme myös tiimimäisen oppimisen menetelmistä  sekä alihankintaverkoston luomisesta.

26.11.2013 Tuotetestausta ja dokumentointia Isojärven kansallispuistossa.

Loistava aurinkoinen päivä Isojärvellä. Testasimme oppilaiden kanssa kahden ammattioppaan uusia tuotteita. Ahti Aalto demosi mielekiintoisen kiipeilytuotteen, jossa isoon mäntyyn oli kiinnitetty seinäkiipeilystä tuttuja otteita aina 8 m:n korkeuteen.

Ilkka Talvi vei meidät ”aistien polulle”, jossa kierrettiin vajaa 3km pitkä luontopolku ja tehtiin aistiharjoituksia.

15.11 Himoslomat ja verkostoyhteistyötapaaminen

Matkailu on kasvava teollisuusala ja tällähetkellä Himokseen tullaan pääasiassa festareille tai laskettelemaan. Alueella liikkuu ympäri vuoden suhteellisen paljon ihmisiä, joita kiinnostaa myös lyhyet ohjelmapalvelut. Olisi kehitettävä yksinkertainen, lyhytkestoinen tuote, joka erottuu valtavirrasta. Haaste eräopasopiskelijoille! Tällä hetkellä myydyimpiä ohjelmapalvelutuotteita ovat motorisoidut palvelut (mönkijä, moottorikelkka), joukkuekisat, tykypäivät. Husky-safareihin on myös mielenkiinto lisääntymässä.

Monipuolinen osaaminen matkailussa on tärkeää. Asiakaspalvelu, huolto, valmistelu, jälkihoito on ohjelmapalveluiden keskiössä. Oppaan asiakaspalvelutaidot ja asenne ratkaisee 80% tuotteen onnistumisesta – 20% on substanssitaitoja.

Himoslomat työllistää vuosittain työssäoppijoita ohjelmapalveluiden toteuttajiksi. Pääsesonki on tammi-maaliskuu.

Pedagoginen osuuskuntamme ”Pegosus” kiinnostaa alan yrittäjiä alihankintaverkoston vahvistamisen muodossa. Puhuttiin ns. vuokraopaspalvelusta. Sovin vielä tälle vuodelle tutustumispäivän Himoksen ohjelmapalveluihin.

14.11 Melontatuotetestausta Tourunjoella

Testaamme Tauno Pajusen melontakalustoa Tourunjoen reitillä. Lähtö Schaumannin linnalta. Kuvaamme kohdetta markkinointi ja kunnostusmielessä. Reitti on huonossa lähtökunnossa. Haluaisimme kehittää kohdetta matkailukäyttöön ja ensimmäinen askel olisi siivota luonnonsuojelualue ja kaatuneet puut virrasta. Pienin askelin….

Tavinsulka Jyväskylästä kuvannut alueen syyskuussa 🙂

https://picasaweb.google.com/115201865037407009009/Tourujoki?authkey=Gv1sRgCLDaie2Y5PvhuAE&feat=email

Tourujoki
kuvat: Pavelka Bela, Tavinsulka Canoe Tours

11.11.2013

1. yrittäjätapaaminen Jämsän Auvilassa klo 9.00.

ERÄTYS – yritysyhteistyö 2014

Esittelin erätys-hanketta neljälle Jämsäläiselle eräopasyrittäjälle ja sovimme muutaman tuotteen testaamisesta ja dokumentoinnista. Ajatukseni on videokuvata paikallisten yrittäjien tuotteita niiden autenttisilla suorituspaikoilla asiakkaiden kera. Yksi tuoteideoihin lisäarvoa tuova tekijä voisi olla ns.”speedmovien” valmistaminen asiakastapahtumasta. Asiakas saisi omasta suorituksestaan muistoksi ”lyhytelokuvan”. Toivottavasti saadaan lisäarvoa yrittäjien nettisivuille :=) Kokeillaan ainakin. Lisäksi laadimme suorituspaikkojen sijainnista karttaikkunan (http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi)

Tuotteiden testausta ja dokumentointia luvassa:

14.11 Tourunjoella melontaa ja kelluntaa
19.11 Harjulla kiipeily mäntyyn
26.11 Isojärven kansallispuistossa hyvinvointipalvelun testaaminen

3.11.2013 Kysely valmis levitykseen. Osoitettu luontomatkailualan yrittäjille ja yhteisöille.

Hyvä luontomatkailualan toimija,

pyytäisin sinulta arvokasta tietoa alan tulevaisuuden koulutus- ja tuotekehitystarpeesta. Viestin alla olevasta linkistä pääset vastaamaan kyselyyn, joka on avoinna 5.11. – 5.12.2013.

Tällä kyselyllä kerättävää tietoa käytetään hyväksi OPH:n rahoittaman valtakunnallisen työelämän kehittämishankkeen toimenpiteissä. Hankkeessa on mukana viisi luontoalan oppilaitosta Hyvinkäältä (Hyria koulutus Oy), Jämsästä (Jämsän ammattiopisto), Joensuusta (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä), Vaasasta (Vaasan aikuiskoulutuskeskus) ja Kuusamosta (Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy).

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2013 – 31.12.2014. Kyselyyn vastaamalla ja kyselyn tulosten perusteella tullaan toteuttamaan toivottuja lisäkoulutuksia ja tuotekehittämisprojekteja teille yrittäjille sekä yritysten työntekijöille. Tuloksista tiedotetaan teille vuoden 2014 alussa.

Linkki kyselyyn:

https://www.webropolsurveys.com/S/ED3882A14E2032F9.par

 

Kiitokset vastauksestasi jo etukäteen!

VERKKOKOKOUS 22.10.2013

Käytiin läpi hankkeen aikataulutusta ja kyselylomakkeen sisältöä. Viimeistellään kyselylomake 1.11.2013 Kuopiossa. Kyselylomakkeen tarkoituksena on kartoittaa paikallisesti ja valtakunnallisesti luontomatkailuyrittäjien intressejä tulevaisuuden tuotteiden ja koulutuksen suhteen.

Erätys verkostokokous 22.10.2013

Erätys aikataulusuunnitelma 22.10.2013

Erätys_kyselypohja_281013B

ALOITUSKOKOUS JÄMSÄSSÄ 17.9.2013

Luonto- ja erämatkailuyritysten liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen ja kilpailukyvyn tukeminen tuotteistamisen ja työelämälähtöisten koulutusratkaisujen avulla. Luontomatkailun palvelutuotteita kehitetään kysyntälähtöisesti yhdessä yritysten ja koulutuksen järjestäjien kanssa.

Yhteiset tulostavoitteet

Alkukartoituksen tuloksena syntyy alueellisia yhteistyökumppanien verkostoja oppilaitosten ja luontomatkailuyritysten välille. Hankkeen tuloksena myös oppilaitosten välisen valtakunnallisen yhteistyöverkoston toiminta vakiintuu.

Kehittämiskohteiksi valituista aiheista saadaan pilottien avulla paikallisia ja valtakunnallisia toimintamalleja ja vakiintuneita työtapoja.

Tietoverkkoa hyödyntävä toimintatapa jalkautetaan hankkeen tuloksena valtakunnallisen yhteistyöverkoston sekä koulutuksen käytäntöihin että yritysten toimintaan.

Räätälöityjen koulutusmallien avulla saadaan kaivattua lisäosaamista yrityksille. Koulutuksista syntyy pysyviä toimintamalleja, jotka selkiyttävät oppilaitosten profiloitumista erityisosaamisalueiden mukaan ja lisäävät kurssitarjontaa paikallisesti ja valtakunnallisesti

Konkreettiset tavoitteet hakemuksesta poimittuna

1.Luontomatkailualan yhteistyökumppanit (yritykset ja oppilaitokset)

   • kartoitukseen yhteinen kyselylomake (webropol), Hyria
   • kerätään tietoa jatkosuunnitelmien pohjaksi sekä hankkeen dokumentointia varten
   • kartoitetaan valtakunnallisesti oppilaitoksissa  annettava valmistava koulutus (tutkinnonosat)
   • luonto- ja ympäristöalan kehittämispäivät Kuopiossa 31.10-1.11.2013

  2.yhteiset ja yrityskohtaiset kehittämiskohteet

   • vahvistetaan luontomatkailutuotteiden laatua konkreettisin toimenpitein

   • koulutuksessa olevat työssäoppijat ja yritysten työntekijät kehittävät yhdessä yritysten palvelutuotteita

   • kartoitetaan kehittämiskohteet ja suunnitellaan tämän jälkeen koulutustarve

   • hyödynnetään kyselyä teemojen mukaan ja jaetaan kehittämiskohteet verkosto-oppilaitosten kesken

 3.Lisäkoulutuksen järjestäminen tutkinnonosittain

   • yhteiset koulutukset (yhteinen kouluttaja), lyhytkurssit, lajiliittojen pätevyydet

   • opiskelijoille ja yrittäjille

   • hyödynnetään kyselyä teemojen mukaan ja jaetaan kehittämiskohteet verkosto-oppilaitosten kesken

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.