Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2014

tiimimestarileiri – innovointi 15.-17.5.2014

15.-17.5 Tiimimestarileiri Vilppulan rapukartanolla – teemana innovointi

Olen lukenut ennakkoon muutaman aiheeseen liittyvän kirjan, jotka avarsivat käsitystäni uuden synnyttämisestä.

kukoistuksen käsikirja Ravistettava omskakas älykäs itsensä johtaminen vaaralliset ideat

Oma innovointiprosessi liittyy luontomatkailun kehittämiseen ja uusien verkostotuotteiden kehittämiseen.

Osuuskunta Pegosuksen valmentajana toimiminen antaa hyvät puitteet toteuttaa tiimimäisen oppimisen menetelmiä. Lukuvuodelle 2014-2015 on jo laadittu  Osuuskunnalle tiimioppisen malli.

16.5.2014 – innovointipäivä II

Aamun tehtävä:

Listaa omaan työhösi liittyviä haasteita tai ongelmia, jotka laitetaan kiertoon muiden ratkaistavaksi!

Omat ajankohtaiset haasteet liittyvät erätys-hankkeeseen:

Suomalaisten luontomatkailutuotteiden tulevaisuus, tuotteistaminen, myynti ja markkinointi ?

 • Kuinka myydä luontomatkailutuote suomalaiselle kuluttajalle, joka on tottunut itse liikkumaan luonnossa?
 • Miten saada Jämsän seudun pienyrittäjät Himoksen markkinoille, jossa 350 000 vuotuista kävijää?
 • Miten ennakoin ja ”ennovoin” tulevia luontomatkailutuotteita?
 • Miten tuotteistan luonnon hyvinvointivaikutuksia? (vaikutuksia vaikea tieteellisesti todentaa)

 

Jaettiin ongelmat toisille tiimeille ratkaistaviksi. Reflektoitiin toisen ryhmän kanssa ratkaisuja. Tässä esille nousevia ongelmia ja ratkaisuja:

Maaseutumatkailukoulutuksen markkinointi

 • palvelun käyttäjille markkinointi (maaseutumatkailun kuluttajille)
 • koulutusständi rapukartanoon
 • yhteydet muihin kurssijärjestäjiin
 • korosta voimaantuminen ja eheentyminen

Mistä löydän pehmeitä mittareita arviointiin

 • fiilismittari
 • cool wall: Mikä minussa syvältä, ärsyttävää, ok, superia (jokaisella oma tyhjä paperi, johon liimataan post it lappuja)

 

 

Miten saada luottamus palaamaan

 • vaihda ihmiset
 • puhu ja selvitä syyt
 • selviytymisleiri ja tiimiytyminen
 • puuttumattomuuden laki
 • palautemetodit

Mihin ammattiaineen opettajat tarvitsevat valmennusta

 • tiimitaidot
 • keskeneräisyyden sietäminen
 • joustavat kokeilut, innostaminen, mahdollisuus
 • yhdessä tekeminen innostaa
 • annetaan ohjausta oppilaiden itseohjautuvuuteen

Ideoita koulutuspaketin muotoilemiseen (vammaisohjaajuus)

 • ideapakka
 • tarinat (esim. videoiden muodossa)
 • opiskele haastattelemaan asiakkaita

Miten tuotteistan luonnon hyvinvointivaikutuksia

 • myy oma puu japanilaisille (olli hietanen)
 • GreenCare
 • Yhdistä voimat kipinän kanssa (Kirsi N.)
 • yhteistyötä hoitokotien kanssa
 • kokonaispaketti kuntoon (majoitus, ruoka, kuljetukset)
 • myy Vierumäelle (Poke)
 • luontoliikuttaa.blogspot.com
 • monialaisuuden hyödyntäminen
 • tartu hyvinvointitrendiin nuorten parissa (ei uskallusta lähteä)
 • ulkolaiset, isojen kaupunkien ihmiset
 • eheytyminen, voimaantuminen, faktaa (luonnon vaikutuksista psyykkeeseen ja fysiologiaan)
 • aistipolut (Hugo Miskala – Rautalammi)
 • Nuuksion kansallispuisto – shamaanivideo)

Millaisista osaajista minun verkostoni voisi koostua:

 • hyvinvointialan osaajista
 • matkailualan osaajista (Harri ja Tomi)
 • liikunta-alan osaajista (Poke ja Jarmo)
 • e-osaajia (Jarno)
 • media-alan  osaajista (Tomi)
 • tuotteistamisen osaajista
 • myynnin osaajista

ennovoinnin osaajista

Miten vakuutan levy-yhtiön ihmiset osaamisestani

 • taiteilijanimi erottuvaksi – brändi – laaja verkosto
 • tv-formaatteihin osallistuminen
 • maailman ensimmäinen laulava r-kioski myyjä – näkyvyyttä

Kuinka johdan johdettavani ylittämään itsensä

 • pienin askelin positiivisuuden kautta eteenpäin
 • tarkista ryhmäsi tavoitteet
 • selvitä syyt, miksi ei saa tehtyä sovittua
 • oma polku – henkilökohtaistaminen – vertaistuki

Miten tiimioppimisen malli myydään oppilaitoksen muille opettajille

 • johdon sitouttaminen
 • hyötynäkökulmat ja kannattavuus
 • osuuskunnan käytännön esimerkkejä, joita esitellään muille
 • opettajan kehityskaaren poluttaminen

 Miten varmistan johtamiskoulutuksen resurssit tulevaisuudessa

 • kohderyhmän laajentaminen
 • hinta – laatu – hyötynäkökulma
 • riittävästi tekijöitä
 • verkostojen hyödyntäminen

 Miten taidot saadaan kehittymään työelämän vaatimalle tasolle

 • asiakasprojektit
 • taitoprofiilin käyttöönotto: suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 • opiskelija omistaa oman oppimisensa ja osaamisensa – vastuuttamista
 • jokaisella oma polku
 • asiakkaiden hankkiminen ja turvallinen epäonnistuminen
 • pariopettajuus
 • ensin elinikäisen oppimisen taidot ja sitten ammattitaidot

 Iltapäivälllä konvergoidaan tiimissä nousseita keskeisiä ydinongelmia

Miten pääsee tutuilta urilta uusille poluille – ravistele rakenteita, arvoja, normeja ja kulttuuria

Miten luodaan oikeat olosuhteet innovaation syntymiselle?

Voiko innovaatio syntyä ilman motivaatiota?

Innovointi ja ideointi sekoitetaan?

Miten tuotteeseen syntyy brändi?

Äänestyksen voitti:

Miten pääsee tutuilta urilta uusille poluille. Ravistele rakenteita, arvoja, normeja.

Lue kirja: kuuletko linnun laulun!

 • Uteliaisuuden kehittäminen tärkeää!
  • hankkiudu tilanteisiin, jotka eivät ole sinulle ominaisia
  • inspiroituneet ihmiset inspiroivat sinua huomaamatta

Analysoitiin ongelmaa kuuden ajatteluhatun avulla

Kuusi ajatteluhattua