Toimenpiteet ja aikataulu

Tällä hetkellä työn alla:

  1. Työelämässä oppimisen digitaalisen ohjauksen prosessi ja työkalu opettajille
  2. Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen varmistaminen
  3. Sanastotyö
  4. Keinoälyn mahdollisuudet oppimisprofiilin kartoittamiseen