Tapamme toimia ja visio 2030

Toimintatapamme perustuu tiimimäiseen pedagogiikkaan, jossa oppija on keskiössä. Pyrimme mahdollistamaan, valmentamaan ja rohkaisemaan opiskelijoita tavoittelemaan omia unelmiaan. https://blogit.gradia.fi/jamsapeda/

Tavoitteenamme on, että tiimimäisellä työskentelyllä opiskelijoista kasvaa yhteistyötaitoisia, rohkeita, myötätuntoisia, ajattelevia ja itseohjautuvia ammattilaisia, jotka kantavat vastuuta itsestään ja toisistaan. 

Toimimme monialaisesti yrittäen yhteistyössä seutukunnan luontomatkailuyritysten ja yhteisöjen kanssa. Voit jo opintojen aikana tuotteistaa ja toteuttaa omaa osaamistasi pedagogisessa osuuskunnassamme. Mahdollistamme oppijoille turvallisen ympäristön, jossa pyritään hyödyntämään verkostoja ja luomaan omaa ammatti-identiteettiä.

VISIO 2030

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Luontoalan ammattitutkinto, eräopas

Matkailupalvelujen ammattitutkinto, luontoliikuntaohjaaja

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja – liikuntapainotteinen seikkailu- ja elämysmatkailu