TEACHING CREATIVITY IN SCHOOLS, inspired by Edward de Bono

In-service training in Slovenia Ljubljana 6.10. – 22.10.2016.

Osallistuin Erasmus+ koulutukseen: Luovuuden opettaminen kouluissa. Kurssin pitopaikka oli City Hotel Ljubljanan keskustassa Sloveniassa. Viimeisenä kurssipäivänä luento ja ryhmätyöt pidettiin kurssien ylläpitäjän toimistossa.

Kaikki käytännön järjestelyt oli hoidettu hyvin ja sähköposteihin vastattiin nopeasti. Kurssi koostui luennoista ja ryhmätöistä ja niiden esittämisestä muulle väelle. Yksi kurssin päämäärä oli kurssilaisten tutustuminen, toisensa tunteminen ja keskinäinen kommunikaatio. Kurssin pääpuhujalla (Jerneja Sibijla) oli tutkinto sosiologian ja taloushallinnon alalla ja kurssiorganisaation omistajalla (Blanka Tacer) oli tohtorin tutkinto psykologian ja taloushallinon alalla. Ryhmämme mukana hääräsi myöskin sihteerinainen (Nina), joka keräsi nimiä osallistujalistoihin ja kertoi milloin taksit tulevat ja kyseli mitä kukin syö seuraavassa lounaspaikassa, joka oli aina eri paikka ja ruoka tilattiin etukäteen.

Kävimme syömässä mm. maahanmuuttajan perustamassa ravintolassa ja ravintolassa, jossa kehitysvammaiset työntekijät toimivat tarjoilijoina. Me n.10 osallistujaa olimme kotoisin Latviasta, Irlannista, Turkista, Romaniasta, Tsekin tasavallasta, Suomesta ja Espanjasta eli hyvin kansainvälistä porukkaa oltiin. Kolmella osallistujalle oli puolisokin mukana. Puolisot eivät osallistuneet opetukseen, mutta olivat muuten mukana. Ennen kurssin aloitusta meitä kehotettiin tutustumaan sivustoon: http://edwdebono.com ja myös tekemään sanoin, kuvin ja piirroksin (”posters”) lyhyt 5-7 min pituinen esitelmä itsestä, lähettävästä organisaatiosta, työstä ja mielenkiinnon kohteista.

121416_1216_1.jpg
Kokouspaikka

KURSSIOHJELMAA

Sunday 16.10.2016                                                                                                                   18.00 – 20.00 City Hotel: welcome, ice breaker, participant’s presentation  20.00  Dinner

Monday 17.10.                                                                                                                            9.00 – 9.30  Expectations, participant’s presentations
9.30 – 10.30  Introduction to thinking, a need for teaching creative and constructive thinking in schools, and also to adults in organisations
10.30-10.45 Break
10.45 – 12.12  Principles of parallel and perceptual thinking, demonstrations. Combinations ( things which have existed separately are put together to produce something that has a value greater than the sum of its parts ).
12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Focus on purpose: AGO (Aims, Goals, Objectives).               Process and principles of the tool. Project exercise. Afternoon & Evening: Experiencing Ljubljana with welcome dinner.

Tuesday 18.10.
9.00 – 10.30 Concider All Factors (CAF). Concidering all the factors involved in the matter of our thinking not to forget, overlook, leave out something. Process and principles of the tool. Project exercise.                   10.30 – 10.45  Break
10.45 – 12.12 Other peoples view (OPV). Looking at other people’s viewpoints. Process and principles of the tool. Project exercise.
12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 A visit to Primary School to meet the teacher and students of thinking.

Wednesday 19.10.                                                                                                                           9.00 – 10.30 Alternatives, Possibilities, Choices (APC), Focus on alternatives. Process and principles of the tool. Project exercise.
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.15 Principles of Lateral Thinking
12.15 – 13.15  Lunch
Afternoon & Evening: Half day excursion with dinner

Thursday 20.10.
9.00 – 10.30 Random Input (deliberate introduction of something that is unconnected with the situation). Process and principles of the tool. Project exercise.
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.15 Focus on priorities FIP (First Inmportanta Priorities).       12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Experience with teaching to high school teachers. Process and principles of the tool. Project exercise

Friday
21.10.
9.00 – 10.30 Focus on consequences: C&S (Consequences & Sequel).          Process and principles of the tool. Project exercise.
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.15 Treatment of ideas: PMI (Plus, Minus, Interesting).            Process and principles of the tool. Project exercise.
12.15 – 13.30  Lunch                                                                                          13.30 – 15.00 Group presentations, key learning points, action plan.

(Saturday 22.10.  9.00 – 10.30 Evaluation & feedback, conclusion, farewell. Lauantain kaikki toimet siirrettiin pe- iltaan. Osa väestä lähti pois jo perjantaina.)

kumipallo Kumipallo lattiassa on nerouden ilmentymää, koska se estää oven kääntymisen liikaa.

 

 

 

retki Retkellä Splitin kaupungissa.

Kysyin ovatko nuo hotelleja? Eivät olleet vaan omakotitaloja
Kysyin ovatko nuo hotelleja? Eivät olleet vaan omakotitaloja

Kurssiin liittyvät aineistot saapuivat sähköpostiin nopeasti päivien edetessä. Kurssi alkoi sunnuntai-iltana, joka täyttyi keskusteluista, tutustumisesta ja ensimmäisistä luovuusharjoituksista, jotka liittyivät itsestä kertomiseen ja toisiimme tutustumiseen. E simerkiksi piti valita lattialla olevista korteista yksi ja kertoa sitten miksi juuri sen valitsit. Vessapaperirullasta piti ottaa niin monta lappua kuin tarvitsee seuraavan viikon aikana ja joka lappuun piti kirjoittaa yksi oma ominaisuus ja kertoa niitä muille…

Erilaiset luovuusharjoitukset jatkuivat sitten koko kurssin ajan. Piti esimerkiksi keksiä ikioma tunnuslause eli slogan ja piirtää sen kirjan kansikuva, jossa on kirjoitettuna koko elämäsi asiat. Yksi luovuusharjoitus oli: Kerro kolme asiaa itsestäsi ja yksi asia ei ole totta. Muiden kuuluu arvata ja tunnistaa se epätosi asia. Minä kerroin epätotena asiana sen, että olen hyvä englannin kielessä, vaikka en olekaan. Kerroin ryhmälleni näin koska minulla oli lukiossa pitkä saksa ja ruotsi ja lukion päättötodistuksessa lyhyestä englannista armo-5 sekä yo-kokeen arvosana: improbatur. Australiasta Irlantiin muuttanut luovuusryhmämme jäsen oli syntyperäinen englanninpuhuja, mutta hän ei  tunnistanut sitä, että englannin kieli oli heikkouteni. Tulin yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että suomalainen koulutusjärjestelmä on korkeatasoinen.

tippukivi1

tippukivi2

tippukivi3

Kävimme tippukiviluolassa. Siellä elävät kalat saavat ravintonsa läpi virtaavasta vedestä.

 

 

 

 

 

 

Toisena päivänä muodostettu pienryhmä pysyi koko koulutuksen ajan samana. Kolmen hengen ryhmässämme oli minun lisäkseni irlantilainen ja turkkilainen opettaja. Kurssin aikana ja erityisesti ohjelman kohdissa: ” Process and principles of the tool. Project exercise” toteutettiin erilaisia hoksaamiseen, oivaltamiseen ja honaamiseen liittyviä harjoituksia. Kurssin lopuksi jokaisen ryhmän piti tehdä projektiotyö. Valitsimme aiheeksi: Luovuuskurssin pitäminen ja suunnittelu. Sen toteuttamiseksi sitten tehtiin erilaisia suunnitelmia. Keksimme keinoja mitä hyviä asioita luovuuskurssilla saadaan aikaan ja miten markkinoidaan kurssia ennen sen alkamista, mitä vastoinkäymisiä kohdataan kurssia suunniteltaessa jne.

Kurssin mielestäni mielenkiintoisin yksityiskohta liittyi väkivaltaan. Luennoitsijan mukaan luovuuden opettaminen kouluissa aiheuttaa sen, että väkivalta alenee 70%. Näyttää siltä, että tämä päättelyketju on eheä ja tuo kokeellinen tutkimustulos on luotettava. Teimme harjoituksia liittyen asioiden hyviin, huonoihin ja mielenkiintoisiin puoliin. (PMI-harjoitukset eli plus-minus-interesting-harjoitukset) Meidän ryhmämme aiheena oli kotieläin kotona. Kun asiaa tutkii, pohtii ja jäsentää itselleen kirjoittamalla kolmen sarakkeen taulukkoon positiivisia, negatiivisia ja mielenkiintoisia asioita, aihepiiri avartuu ja ymmärrys lisääntyy. Ensimmäiseen sarakkeeseen kirjoitetaan vaikkapa 10 positiivista asiaa kotieläimen pitämisestä. Sitten toiseen sarakkeeseen 10 negatiivista, vaikeaa tai ei-toivottua asiaa ja sitten kolmanteen 10 asiaa, jotka eivät ole positiivisia tai negatiivisia vaan ainoastaan mielenkiintoisia. Sitten voi vaihtaa kotieläimen tilalle jonkin muun asian vaikkapa auton ja tekee samanlaisen analyysin auton omistamisesta. Kun aihe uudelleen vaihdetaan ja tehdään taas samanlainen tutkimus jostakin muusta asiasta tai esineestä, saattaa mieleen syöpyä käsitys, jonka mukaan yleensäkin asioissa on positiivisia, negatiivisia ja mielenkiintoisia näkökulma. Näitä esineisiin ja asioihin liittyviä luovuusharjoituksia toteuttanut opiskelija siirtää oppimansa viisauden koskemaan myös ihmisiä.

Väkivallan aiheuttaja on usein erimielisyys. Yksinkertaisimmillaan se voi näyttäytyä esimerkiksi siinä, että toisella koululaisella on väärän värinen pipo ja sen takia toinen koululainen lyö toista. Lapsuuden jälkeen nuorelle ja aikuiselle ihmiselle voi syntyä parempia syitä ja tapoja vahingoittaa toista. Näyttää ilmeiseltä, että siellä missä opetetaan luovuutta, ihmisen ajattelu muuttuu. Kaikenlainen ilkeän puhuminen, tekeminen, henkinen tai fyysinen väkivalta vähenee merkittävästi sen takia, että ihmisen ajattelu muuttuu yksisuuntaisesta monisuuntaiseksi. Luovuusopetuksessa opitaan näkemään, että esineissä on hyviä, huonoja ja mielenkiintoisia puolia. Ihmisen ajattelu on näin avartunut ja laajentunut. Tämä ajattelun monimuotoistuminen siirtyy oppijan mielessä koskemaan myös ihmisiä. Silloin toisessa ihmisessäkin ruvetaan näkemään hyviä, huonoja ja mielenkiintoisia ominaisuuksia. Ajattelun muutoksen vaikutuksesta väkivallan määrä pienenee, koska väkivalta on usein luonteeltaan yksisuuntaista. Luovuuden opettaminen kasvattaa monimuotoista ajattelua. Silloin kaikenlainen pahan tekeminen vähenee merkittävästi.

Opin taas jotain uutta.

kanava
Kaunista on.

Mielenkiintoinen kurssilla esiintynyt käsite oli englantilaisen tutkijan Edward de Bonon kehittämä lateraalinen (sivulla oleva, reunaan tai laitaan kuuluva) ”sivuttainen” ajattelutapa, jossa asetutaan uutta etsivään ja sattumanvaraiseen asemaan. Tämä ajattelutapa on vastakohta suoraviivaiselle ajattelulle. Lateraalinen ajattelu on epätodennäköisyysajattelua ja suoraviivainen ajattelu on todennäköisyysajattelua. Uuden keksimisessä ja luovuustekniikoiden harjoituksissa hyviä ratkaisuja voi löytyä usein epätodennäköistä vaihtoehdoista. Ajattelun monimuotoistuminen korvaa yksisuuntaista ajattelua, joka ei aina tuota toimivia ideoita ja uusia ratkaisuja. Myös luovuutta kokonaisuutenaan voidaan pitää epätodennäköisyysajatteluna, koska tuotos on uusi, tuntematon ja ennalta arvaamaton.

Luovuuden ja ajattelemaan opettaminen erillisenä opetuksena koulussa vaikutti aika rohkealta ratkaisulta koulun toiminnassa. Kyseessä on uusi asia. Toinen tapa voisi olla vapaaehtoisten kerhojen pitäminen, kuten iltapäiväkerhojen pitäminen koulun päätteeksi tai tämän aihepiirin sisällyttäminen kaikkiin oppiaineisiin, missä tätä käsitteistöä on aina ollutkin esillä jonkin verran. Parhaat vaikutukset saataisiin toteuttamalla sitä oppiaineena ja pakollisena. Luovuuden opettaminen antaa oppijoille onnistumisen kokemuksia ja se tuottaa myönteisiä myöhäisvaikutuksia. Se myös kustantaa itse itsensä. Fysiikan opettajana pidän luovuuden opettamisesta, koska fysiikka ja tekniikka on täynnä maailmat mullistaneita keksintöjä. Niitä voi tehdä myös lisää aivan rajattomasti.

Tässä myös seviytymisohje Sloveniassa:

Thank you = Hvala
Yes = Da/Ja
Please = Prosim
No = Ne
How are you? = Kako ste?
Hello = Dober
Have a nice day = Lep dan
Goodbye = Nasvidenje
Excuse me / Sorry = Oprostite
How much is this? = Koliko to stone?

Zekkiläinen englanninopettaja sanoi minulle, että jos Suomessa ruvettaisiin pitämään koulutustapahtumia opettajille, väkeä saapuisi solkenaan. Eiköhän ruvata sitten pitämään näitä eri kursseja, koska koko maailma niitä niin kovasti haluaa. Yksi aihe voisi olla suomalainen koulutusjärjestelmä, koska sitä kaikki niin kovasti ihmettelevät. Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä olisi tällaisena kansainvälisten kurssien pitäjänä aivan erinomainen toimija, koska tilat ovat jo olemassa ja tasokkaita kurssinpitäjiä on kasapäin.

Annoin kurssin vetäjille ja kaikille kurssilaisille kaksi lahjaa: ”Joutsenluku”, joka on jyväskyläläisen asianharrastajan neroutta ja netistä löytyneen ”Suklaa-ikä-teorian”. Tässä nämä lahjaksi myös sinulle:

Joutsenluku

Eräästä vanhasta kiviseinästä löytyi numero 142857.
Luku on harvinainen. Kerro se luvuilla 2, 3, 4, 5 ja 6. Mitä huomaat verratessasi vastauksia toisiinsa ja myös alkuperäiseen lukuun ? …. Lopputuloksissa luvut säilyttävät järjestyksensä, mutta ensimmäinen numero voi olla mikä tahansa alkuperäisen luvun numero. Vastauksen numerot noudattavat alkuperäisen luvun järjestystä ja jatkuvat alkuperäisen luvun alusta.
Esimerkiksi 4 x 142857 = 571428.  (eli alkaa 5:lla, sitten tulee luku 7 ja numerot jatkuvat alkuperäisen luvun alusta) Jos kertojana on jokin muu luku kuin 2, 3, 4, 5 tai 6, löytyy usein mielenkiintoisia lopputuloksia:

Esimerkiksi kerrotaan 9:llä alkuperäinen luku:  9 x 142857 = 1285713.

Tästä lopputuloksena saadusta luvusta on pudonnut pois numero 4. Luvun alkuun ja loppuun on ilmestynyt kaksi numeroa 1 ja 3. Niiden summa on 4. (alkuperäisestä luvusta lukujen 1 ja 2 välistä pudonnut luku).
….
Ja vielä:  15 x 142857 =  2142855, josta on pudonnut pois luku 7. Toisaalta alusta ja lopusta löytyvät uudet numerot 2 ja 5. Niiden summa on pois pudonnut luku 7.

Tuntien kiviseinästä löydetyn numerosarjan kauneuden, ryhtyi Jorma Sakari Luoma-aho, Jyväskylä, Finland jo koulupoikana 1950-luvulla kehittämään pitempiä omia ”Joutsenlukuja”. Tässä hänen löytämänsä pisin (58 numeroa) ja täydellinen:

1 016 949 152 542 372 881 355 932 203 389 830 508 474 576 271 186 440 677 966

”Täydellinen” tarkoittaa, että ko. ison luvun voi kertoa millä tahansa luvulla 1-9 ja saadun tuloksen numerojärjestys säilyy. Kokeile…..
Kertolaskun tuloksena saatu luku alkaa jostakin Joutsenluvun kohdasta ja jatkuu luvun loppuun ja jatkuu sitten edelleen Joutsenluvunluvun alusta.

Sitten: Jorman Pistokokeen tuloksia 9:ä suuremmillä luvuilla:
-Kun Joutsenluku kerrotaan luvulla 74, putoaa pois 91. Sitten ensimmäiseksi numeroksi tulee 7 ja viimeiseksi 84, joiden summa on pois pudonnut 91.
-Kerroin 456, silloin pois putoaa 542 ja eteen tulee 46 ja taakse 496. Näiden summa on pois pudonnut 542.
-Kerroin 3572, silloin pois putoaa 915 ja eteen tulee 363 ja taakse 552. Näiden summa on pois pudonnut 915.

Mihinkähän käytännölliseen ongelmaan tuota kiviseinästä löytynyttä lukua voisi käyttää ja mihin tuota suurenmoista jättimäistä Joutsenlukua minaisuuksineen voisi soveltaa…? Voisiko käyttökohteena olla jonkinlaisen salausjärjestelmän luominen ja purku, jossa luvun ominaisuudet toimisivat avaimena…

Chocolate-age-theory

Please take a pen and a paper and …
do not look at the end of this page…
you will be surprised, because you will see how wonderful this theory is.

1)  How often do you want to have chocolate in a week ?
(The number must be 1,2,3,4,5,6,7,8 or 9)

2) Multiplied by two.

3) Add number 5

4) Multiply by 50

5) Now you must think: This is the year 2006. If you have already had your birthday in 2006, add number 1756 and if you have not, add number 1755.

6) Now you must do subtraction. Make the number smaller using the number of the year when you were born. (It does have four numbers.)

7) Now you have a number of three figures.

8) How many years are there from 2006 to this time? Add that number.

9) Now please send me the final number…. and I will tell you how often you want to have chocolate in a week…… Really… I do not joke. I am a polite man. You can see it yourself. You finally got the secret number of three figures. The first number (left) tells how often you want to have chocolate in a week.

The next numbers tells you your AGE !!!!.
The structure of the Chocolate-age-theory

x = chocolate

z = year of birth,

y1 = 1756,  y2 = 1755,

t = 2016 – 2006 = 10

100x + age:  100x + ( 2016 – z ).

à

50 ( 2x + 5 ) + y1 – z  +  t  =  100x  +  ( 2016 – z )    ,

t = 10 ja y1 = 1756,  if your birthday had past:

100x + 250 + 1756 – z + 10 = 100x + 2016 – z

100x + 2016 – z  =  100x + 2016 – z

100x + 2016 – z -100x -2016 + z = 0

0 = 0

This is thrue.

In this way, the chocolate-age-theory is built:

Write something that is true.
0 = 0

100x + 2016 – z -100x -2016 + z = 0

100x + 2016 – z  =  100x + 2016 – z

100x + 250 + 1756 – z + 10 = 100x + 2016 – z

50 ( 2x + 5 ) + y1 – z  +  t  =  100x  +  ( 2016 – z ),  and now t = 10 ja y1 = 1756,

if your birthday had past.

You can creat a new story useing new numbers and the meanings of the letters.

Laitan tähän vielä tietoa näistä kursseista, jos joku on kiinnostumut asiasta. Sain alla olevan viestin tämän Ljubljanassa pidetyn kurssiorganisaation johtajalta. Voin myös kertoa lisää kokemuksiani. Minut löytää Jyväskyän aikuislukiosta.

-Tapani Luoma

Dear All
It’s been almost two months since our time together in the Teaching Creativity in Schools, inspired by Edward de Bono course. I thank you for your support and positive comments you gave us during the week. Your feedbacks gave us additional motivation for the inspiring work we run. Nastja found this presentation about de Bono CORT 1 tools and I am sending it to you, maybe you will also like it as you have the whole CORT system presented in one power point file.

By this message I would like to ask you to help other teachers across Europe to get relevant information about this course.  I am sure some of you are already familiar with the School Education Gateway which supports teachers to access relevant training opportunities by providing teachers with a platform to search for, participate and evaluate training courses available all around the EU.

I would appreciate very much if you can take a minute  and rate and comment the course of Teaching Entrepreneurship in Schools. For rating you need to login the School Education Gateway, you may use your existing Google, Facebook, Twitter or LinkedIn account for that.

After login you access the course here and rate it from 1 to 5 stars.

Teachers usually told us, that this course gave them:

–          Tools for encouraging students to generate more responses and debates

–          Ideas for making students feel good about themselves

–          Awareness that intelligence and thinking are not the same

–          Growth mindset and motivation for further development

Thank you in advance for your kind contribution.

Since some of you are very active in Erasmus+ initiative I wanted to remind you that the next deadline for mobility projects is on 2 February. In order to support teachers in writing project applications we prepared some blogs with tips and ideas:
– First aid for writing a good European Development Plan for KA 1 applications
Impact of KA1 projects
Dissemination in KA1 projects

Feel free to share them with your colleagues who are in charge for Erasmus+ projects. We will send you more of them in coming month.

Our courses are available here. Welcome to join you or your colleagues. Any questions, comments, information…write me or give me a call.

Warm greetings from Ljubljana to all of you,

Blanka

***

Blanka Tacer, PhD, managing director
SKUPINA PRIMERA, Integrated HR solutions, Ltd
Presernova cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia
E: blanka.tacer@skupinaprimera.siwww.skupinaprimera.siwww.erasmuspluscourses.com

Connect with us on Facebook: Erasmus+ courses
T: +386 59 016 138, M: +386 30 998 276, Skype: blanka.tacer, LinkedIn profil