Oñate LAB

Torstai 26.4.2016

Oñate LAB

Torstaina päästiin tutustumaan toiseen MTA Mondragon Team Academyn LABeista ja kahden tiimiyrityksen toimintaan. Oñate LAB on perustettu vuonna 2010, ja siellä toimii kuluvana lukuvuonna kuusi tiimiyritystä.

13301274_10154142812592180_5556740324736445266_o

Aamupäivällä oli seitsemästä kolmannen vuosikurssin opiskelijasta koostuvan Ohana-tiimin Training Session tiimivalmentaja Sain Lopezin johdolla ja iltapäivällä kahdestatoista toisen vuosikurssin opiskelijasta koostuvan Weif-tiimin Training Session valmentaja Ziortza Olanon johdolla.

13320388_10154142816832180_53515410099452611_o

13323479_10154142813062180_4292814099082583615_o

13329412_10154142812567180_7447708247318780420_o

Ensimmäisen Training Sessionin aiheena oli opiskelijoiden portfolioiden esittely ja kommentointi. Lukio-opettajan näkökulmasta kiinnostavaa oli, että vaikka portfolioiden tarkoitus oli omien vahvuuksien tunnistamisen lisäksi toimia mahdollisille työnantajille ja yhteistyökumppaneille lähetettävänä CV:nä, olivat opiskelijat saaneet valita portfolion toteutustavan itse. Esimerkkiopiskelija Mikel Otaegi oli valinnut visuaalisesti näyttävän esitystavan, jossa esimerkiksi kielitaito oli esitetty sanallisen kuvauksen sijaan graafeina. Totutusta poikkesi myös se, että pääpaino portfolioissa tuntui olevan taitojen ja vahvuuksien sijaan persoonallisuuden piirteiden ja kiinnostuksen kohteiden esittelyllä.

13346148_10154142812937180_7669093122019783976_o

Tämän tyyppinen portfoliomuotoinen CV sopisi hyvin myös lukio-opiskeluun – monesti lukioikäisillä ei ole kovin paljon työkokemusta, jota listata, joten persoonallisuuteen liittyvien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden esittely toisi työhön kaivattua pituutta ja sisältöä. Myös visuaalisesti näyttävän toteutustavan voisi ajatella vetoavan nuorempiin opiskelijoihin.

Weif-tiimin Training Sessionin aiheena 13322130_10154142812702180_7695647605047243301_noli puolestaan tiimin lukuvuoden toiminnan (itse)arviointi suhteessa MTA Mondragon Team Academyn LEINN-opinto-ohjelman pohjana toimivan niin kutsutun rakettimallin kuvaamiin tavoitteisiin. Opiskelijat olivat silmin nähden stressaantuneita siitä, ettei kaikkiin lukuvuoden tavoitteisiin ollut päästy. Tiimi kuitenkin keskusteli avoimesti ja hyvässä hengessä onnistumisten lisäksi haasteistaan, ja ulkopuolisen silmiin näytti siltä, että suunnitelma tulevaisuuden varalle alkoi vähitellen muotoutua.