Kirja-aineistolla voi lisätä kurssialueelle laajempia sisältökokonaisuuksia. Kirja jaetaan eri lukuihin, joita voi selata sisällysluettelon avulla.

Kirja-aineiston lisääminen
Kirjan rakentaminen

Kirja-aineiston lisääminen

 1. Mene kurssille 
 2. Aktivoi muokkaustila päälle hallintatyökaluista 
 3. Valitse Lisää aktiviteetti tai aineisto haluamaasi osioon. Valitse haluamasi Kirja.
 4. Anna Yleinen-osassa kirjalle nimi ja kuvaa tarvittaessa kirjan sisältöä.
 5. Säädä näkyvyyteen liittyvät asetukset, otsikointi ja navigointitapa. Otsikoissa on vaihtoehtoina
  • Ei mitään, jolloin voit määritellä oman nimeämistyylisi
  • numerot, jolloin luvut jaetaan automaattisesti lukuihin 1, 1.1, 1.2 jne.
  • luettelomerkit
  • sisennetty (alilukujen sisennys)
 6. Säädä muut tarvittavat asetukset ja tallenna uusi kirja.
Kirja-aineiston lisääminen Moodlessa, käyttöliittymän kuva.

Kirja on nyt lisätty aineistona ja voit alkaa rakentaa kirjaa luku kerrallaan.

Kirjan rakentaminen

Kirja-aineiston lisäämisen jälkeen kasataan kirjan varsinainen sisältö. Kirja kasataan luku kerrallaan. Anna jokaiselle luvulle oma otsikko ja merkitse onko se pää- vai aliluku. Tuota varsinainen sisältö sisältö-ikkunaan. Voit lisätä sisältöä teksinä, kuvana tai muuna mediana.

Oikeassa kulmassa on kirjan muokkaamiseen liittyvät painikkeet, joista voit muokata, poistaa ja muokata lukuja sekä lisätä uusia lukuja.  Myös valmiin kirjan selaaminen on kätevää sisällysluettelon avulla.

Näkymä valmiista luvusta, oikeassa yläkulmassa on kirjan navigointipainikkeet.

Aineistoihin ja aktiviteetteihin liittyy lisäksi yleisiä asetuksia, joita ei tässä tarkastella yksityiskohtaisesti.  
Lue lisää moduulien yleisistä asetuksista.
Lue lisää pääsyn rajoittamisesta aktiviteetteihin ja aineistoihin.  
Lue lisää opiskelijoiden edistymisen seurannasta.